Večita dilema: Ko plaća kada se nešto pokvari u iznajmljenom stanu?

Od strane Ozon
0 komentar

SREMSKA MITROVICA. Ako iznajmljujete stan ili imate nekog ko to radi, sigurno ste se susreli sa pitanjima vaših prava i obaveza, a posebno ko je dužan da plati popravku u stanu – stanar ili stanodavac? Često se dešava da o tome polemiše i na društvenim mrežama gde pročitamo da se podstanar požalio da se pokvario šporet, rerna, bojler, mašina za pranje veša, frižider, strujomer… Večita dilema nastaje oko toga ko treba da plati popravku u iznajmljenom stanu, da li je to stanar koji boravi u tom objektu ili je pak vlasnik stana.

Iako većina podstanara potpisuje neki vid ugovora prilikom iznajmljivanja stana, nije u svima precizirano šta se radi i ko snosi troškove kada dođe do kvara.

Šta kaže zakon?

Zakon o obligacionim odnosima kaže da je obaveza zakupodavca, između ostalog, i održavanje stvari ispravnima za vreme trajanja zakupa.

Zakon jasno definiše da investicione popravke plaća vlasnik stana. Investicione popravke se odnose na sve veće popravke u stanu kao što su popravke bojlera, veš mašine, šporeta, frižidera…

Zakon o obligacionim odnosima definiše da je zakupodavac dužan da održava stvar u ispravnom stanju za vreme trajanja zakupa i da radi toga vrši potrebne popravke na njoj. U članu 570 ovog zakona stav 2 navodi se da je zakupodavac dužan da nadoknadi zakupcu troškove koji je podstanar imao za održavanje stvari, a koje je sam zakupodavc bio dužan da učini. Troškovi sitnih opravki izazvanih redovnom upotrebom stvari, kao i troškovi same upotrebe, padaju na teret zakupca, navodi se u pomenutom članu u stavu 3.

U pisanom dogovoru trebalo bi da stoji i koliki je otkazni rok koji po zakonu može da potraje i do tri meseca

Dileme nema – ukoliko stanar nije namerno ili svojim nemarom načinio štetu, za popravku svih predmeta koji će nakon iseljenja ostati u stanu, zadužen je stanodavac.

Kada ulazite u podstanarski život, napravite dogovor i potpišite ugovor

Najbolji način da se zaštite, bilo od bahatih stanodavaca, ili nemarnih stanara, jeste potpisivanje ugovora o zakupu.

Sve se definiše ugovorom. Ugovor uglavnom ističe da je obaveza vlasnika stana da popravi, svaki uređaj u stanu. Uređaji pripadaju vlasniku stana, a sve kvarove na uređajima koji ostaju u nekretnini nakon selidbe zakupca, treba da popravi vlasnik. Izuzetak jesu kvarovi koje je zakupac napravio namerno ili je jednostavno bio nemaran.

U ugovoru treba precizirati da eventualne kvarove u stanu otkloni gazda ili podstanar. Ukoliko to čini podstanar, onda će se naredna kirija umanjiti za iznos koliko su vredeli izvedeni radovi. Potrebno je stoga zvati majstora koji izdaje račune za usluge.

U pisanom dogovoru trebalo bi da stoji i koliki je otkazni rok koji po zakonu može da potraje i do tri meseca. Poštuje se dogovorni otkazni rok naveden u ugovoru kao i uslovi pod kojima je moguće povećati kiriju.

Eventualno krečenje stana o trošku zakupca pre iseljenja, vraćanje depozita za stanarinu i druge situacije takođe je potrebno definisati ugovorom. U protivnom, desiće se da gazda naprasno „zaboravi“ da je uzeo depozit ili da tu svotu zadrži kao kompenzaciju za to što mu je stanar „uništio nameštaj“.

Pre useljenja proverite, ispravnost uređaja, opreme i da li su u stanu potrebne popravke, obratite pažnju na glavne ventile, proverite stanje bojlera, šporeta, grejača, mašine za pranje veša i da li dihtuje stolarija. Pre useljenja napravite zapisnik o primopredaji u kome treba opisati stanje nameštaja i bele tehnike.


Možda Vam se svidi i