Nov Zakon o oglašavanju: Koliko dugo traju reklame?

Od strane Ozon
0 komentar

Sremska Mitrovica – Od juče je u primeni novi Zakon o oglašavanju kojim je između ostalog kao jedna od novina uvedena zabrana reklamiranja elektronskih cigareta.

Pored ove novine Zakonom će se po prvi put regulisati i oglašavanje igara na sreću. One će moći da se reklamiraju u elektronskim medijima i bioskopima od 21 do šest sati ujutru, dok će biti zabranjeno oglašavanje na otvorenom prostoru, ako su te reklame udaljene manje od 100 metara od škole i sličnih ustanova.

Takođe, novim zakonskim rešenjem predviđeno je da se alkoholna pića do 20 odsto alkohola reklamiraju u elektronskim medijima od 18 časova do šest sati ujutru, dok će alkoholna pića koja imaju više od 20 odsto alkohola moći će da se reklamiraju od 23 do šest sati ujutru.

Prvi put će biti omogućeno da se alkoholna pića reklamiraju i u štampanim medijima, a izuzetak su časopisi namenjeni deci i maloletnicima.

Što se tiče trajanja TV oglašavanja i TV prodaje u članu 35. Zakona o oglašavanju
navodi se da u okviru jednog punog sata emitovanog programa komercijalnih pružalaca medijske usluge, TV oglašavanje i TV prodaja ne mogu zauzimati više od 20% vremena, odnosno 12 minuta.

U okviru jednog punog sata emitovanog programa ustanove javnog medijskog servisa i pružaoca medijske usluge civilnog sektora, TV oglašavanje i TV prodaja ne mogu zauzimati više od 10% vremena, odnosno 6 minuta.

Dalje u ovom članu se navodi da se prenosi međunarodnih sportskih događaja od nacionalnog značaja, obuhvaćeni listom najvažnijih događaja od posebnog značaja za sve građane, posredstvom ustanova javnog medijskog servisa, mogu prekidati TV
oglašavanjem i TV prodajom najduže devet minuta po satu, s tim da ukupno
dnevno emitovanje TV oglašavanja i TV prodaje može trajati najduže 10% od
ukupnog dnevno emitovanog sportskog programa.

You may also like