Sremska Mitrovica – Građani koji sami uplaćuju staž od 1. avgusta plaćaće rate za 6,74 odsto više od dosadašnjih (zbog usklađivanja sa kretanjem zarada u prethodnom kvartalu), pa će najmanja uplata biti 4.450 dinara, dok će najveća iznositi 63.562 dinara.

Ovi iznosi primenjivaće se za uplate doprinosa za avgust, septembar i oktobar 2012. godine.

Građani mogu da se opredele za jednu od 13 osnovica osiguranja, nezavisno od stručne spreme koju imaju. Po Zakonu o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje, najniža osnovica iznosi 35 odsto prosečne republičke zarade iz prethodnog tromesečja, što je 20.224 dinara, a najviša pet prosečnih plata, odnosno 288.915 dinara.

Građani koji žele da uplaćuju staž mogu da izaberu bilo koju kategoriju osiguranja, nezavisno od stručne spreme, ali imaju mogućnost i da te osnovice menjaju svakog meseca.

Najveći broj osiguranika odlučuje se za najskromnije rate, ali ima i sve više onih koji biraju osnovicu u visini prosečne republičke zarade, pa na račun Fonda PIO uplaćuju doprinose u visini od 10.170 dinara mesečno.

Najmanje je onih koji biraju najskuplje tarife i za tu opciju se opredeljuju uglavnom stariji građani koji su imali visoke plate, pa čuvaju visok prosek na osnovu kojeg će dobijati i dobru penziju.

You may also like