Prijava za 10.000 dinara za mlade, detaljno

Od strane Ozon
0 komentar

SREMSKA MITROVICA. Prijavljivanje počinje 20. avgusta i trajaće do 15. septembra, a isplata se očekuje oko 25. septembra.

Postupak prijave se neće mnogo razlikovati od ranijeg postupka prijave za 100 evra za mlade. Prijava će i sada ići preko portala Uprave za trezor, gde će u delu „Prijava za 10.000 dinara za decu do 16 godina“ biti potrebno uneti četiri podatka:

-JMBG majke,

-broj lične karte majke,

-JMBG svakog deteta,

-naziv banke u kojoj posedujete račun ili želite da vam pomoć bude isplaćena.

Pomoć od 10.000 dinara ta decu: Šta ako nemam račun u banci?

Za one koji nemaju račun ni u jednoj banci, nakon što na portalu odaberu banku biće im otvoren namenski račun na koji će država uplatiti novac. Po unošenju svih potrebnih podataka dobija se i obaveštenje o uspešnoj prijavi.

Pravo na ovu novčanu pomoć imaju majke, a u izuzetnim slučajevima očevi, staratelji ili hranitelji, pod uslovima određenim zakonom.Proces prijave za ovu pomoć biće otvoren od 20. avgusta do 20. septembra 2023. godine i odvijaće se elektronski preko portala Uprave za trezor. Isplate će početi od 25. septembra iste godine.

Prema predloženom zakonu, hranitelji dece koja ispunjavaju uslove i korisnici novčane socijalne pomoći dobijaće iznos od 10.000 dinara po detetu bez podnošenja zahteva.

Proces prijave na portalu Uprave za trezor biće jednostavan. Podnosilac zahteva, obično majka, moraće da navede broj svoje lične karte, matični broj, matični broj svakog deteta i naziv banke u kojoj bi želeo da sredstva budu deponovana.

Na ovoj adresi Почетна – IDP (trezor.gov.rs) na portalu Uprave za trezor, 20. avgusta od ponoći, možete početi sa prijavom, unošenjem vaših podataka.

Inače, hraniteljima deteta za koje se isplaćuje novčana pomoć i primaocima novčane socijalne pomoći, novčana pomoć od po 10.000 dinara za svako dete će biti uplaćena bez podnošenja prijave.

Kao i u slučaju ranijih prijava građana za pomoći države, prijava na portalu Uprave za trezor će biti veoma jednostavna i trajaće svega nekoliko minuta.

Kako je predviđeno, podnosilac prijave, odnosno majka, će unositi broj lične karte, svoj matični broj, matični broj za svako dete i naziv banke u kojoj želi da joj bude uplaćen novac.

Dodatno, otac deteta koji sam vrši roditeljsko pravo treba, pored gore navedenih podataka, da podnese digitalizovanu kopiju pravosnažne sudske odluke na osnovu koje se vidi da sam vrši roditeljsko pravo.

Takođe, ukoliko je podnosilac prijave staratelj deteta, on, pored već navedenih podataka, podnosi i digitalizovanu kopiju pravosnažne odluke organa starateljstva kojom se dete za koje se isplaćuje novčana pomoć stavlja pod starateljstvo.

20. avgusta pripremite JMBG, broj lične karte i ime banke, prijavite se i nakon prijave možete proveriti vaš status.

Možda Vam se svidi i