Skupština dala saglasnost na planove solarne elektrane „Metalfer Crepovac“

Od strane Ozon
0 komentar

SREMSKA MITROVICA. Na sednici gradske Skupštine doneta je odluka o pokretanju Plana detaljne regulacije za solarnu elektranu „Metalfer” u katastarskoj opštini Sremska Mitrovica. Ovaj plan će biti razvijen u narednih nekoliko meseci kako bi se prilagodila izgradnja solarne elektrane većeg kapaciteta. Konačni kapacitet biće određen na osnovu projektne dokumentacije.

Važno je napomenuti da solarne elektrane snage do 10 megavata dobijaju lokacijske dozvole na teritoriji grada, dok za one veće od 10 megavata potrebna je saglasnost Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam. Takođe, prema Zakonu o strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu, rešenje za stratešku procenu izdaje se za elektrane snage veće od 50 megavata, a samo u izuzetnim slučajevima za manja postrojenja, na osnovu specifičnih potreba i uslova koje definiše Zavod navela je direktorica Javnog preduzeća za poslove urbanizma, Mirjana Vašut.

Vašut je dodala da je kompanija „Metalfer“ pokrenula je projekat solarne elektrane, jer su već uložili napore da iskoriste obnovljivu energiju na krovovima svojih objekata. Solarna elektrana će verovatno zadovoljiti sopstvene energetske potrebe, a svaki višak energije potencijalno će biti isporučen elektroenergetskoj mreži grada.

Granica obuhvata planskog područja je određena kao preliminarna. Prostor obuhvata plana se nalazi u k.o. Sremska Mitrovica. Granica obuhvata Plana polazi iz tačke 1, severozapadna tačka parcele broj 7691/1 i ide na istok severnom stranom te parcele do tačke 2. Iz tačke 2 granica skreće na jug i prateći istočnu stranu parcele broj 7691/2, seče put pod pravim uglom i dolazi u tačku 3. Iz tačke 3 granica menja smer i ide ka zapadu južnom stranom puta 9059 do tačke 4. Iz tačke 4 granica ide na jug prateći istočnu stranu parcele broj 7743/5 do puta – parcela broj 9086/1 i tačke 5. Iz tačke 5 granica ide na zapad severnom stranom tog puta do tačke 6. Iz tačke 6 granica ide na sever zapadnom stranom parcele broj 7743/5 do puta, seče put pod pravim uglom i dolazi u tačku broj 7. Iz tačke 7 severnom stranom puta granica ide na istok do tačke broj 8. Iz tačke broj 8 granica ide na sever prateći zapadnu stranu parcele broj 7683 do tačke 9. Iz tačke 9 granica ide na istok severnom stranom parcele broj 7691/1 do tačke 10. Iz tačke 10 granica ide na sever zapadnom stranom parcele broj 7691/1 i dolazi do tačke 1 i tako zatvara preliminarnu granicu obuhvata Plana. Granica obuhvata prostor od oko 62,66ha. Član 3.

Možda Vam se svidi i