Sremska Mitrovica učesnik Nacionalne konferencije „Navijamo za roditelje“

Od strane Ozon
0 komentar

SREMSKA MITROVICA. Ulaganje u podršku porodici u periodu ranog detinjstva neophodno je za pravedan, dostupan i kvalitetan sistem podrške koji omogućava optimalni razvoj i uključenost svakog deteta, a pred nama je put da stvorimo uslove da kvalitetne usluge za rani razvoj dece koje pružaju patronažne sestre, pedijatri i razvojna savetovališta u saradnji sa predškolskim i socijalnim ustanovama u zajednici dopru do svakog roditelja u Srbiji, zaključak je šeste Nacionalne konferencije o ranom razvoju i roditeljstvu pod nazivom „Navijamo za roditelje“, koju je organizovao UNICEF u Srbiji kroz program saradnje sa Vladom Republike Srbije.

Na konferenciji o roditeljstvu, koja je okupila roditelje, stručnjake i predstavnike države, učestvovali su i sremskomitrovački članovi lokalnog tima za rane intervencije, profesionalci iz Predškolske ustanove “Pčelica”, Razvojnog savetovališta i ŠOSO “Radivoj Popović” bili su učesnici na ovoj konferenciji. Na panel diskusiji sa temom “Održiva rešenja za širenje Programa porodično orjentisane rane intervencije u Srbiji” govorila je članica našeg tima, psihološkinja PU “Pčelica” Jelisaveta Sanadrović.

Jelisaveta Sandrović, članica mobilnog tima za ranu intervenciju predškolske Ustanove u Sremskoj Mitrovici, učestvovala na panel diskusiji „Održiva rešenja za širenje Programa porodično orjentisane rane intervencije u Srbiji“. – Moje dragoceno uskostvo jeste da sam u tim uključena kao psiholog a u međuvremenu sam prešla u sistem predškolske ustanove Sremska Mitrovica. Imala sam priliku da vidim mnoge benefite koje je ovaj način rada doneo zdravstvu, izlaženje iz tog nekog terapijskog, tretmanskog, terapeutskog modela i prilaženje porodicama u njihovim prirodnim okruženjima. Sada je u Sremskoj Mitrovici česta pojava da defektolog razvojnog savetovališta dođe u vrtić, u grupu gde je dete i tamo pruža podršku u situacijama gde je podrška tom detetu potrebna. Iz ugla obrazovanja, odnosno predškolske ustanove, ono što je veoma značajno jeste da mi vrlo brzo i lako dolazimo do informacija o detetu koje nam znače, a ne bi ih dobili iz sistema zdravsta da nemamo ovakvu saradnju i ovako dobro razvijen tim. Ono šta je benefit i za jedan i za drugi sistem jeste da kada izlazimo iz zone konfora u kojoj smo bili ranije i odlazimo u dom porodice, da pružimo porodici podršku, tamo gde podrška najviše i treba, jer ti svi ti izmešteni uslovi naših ordinacija i kancelarija, su jedna priča a mi odlazimo u te porodice, upoznajemo se sa njihovim svakodnevnim rutinama i pravovremeno i adekvatno pružamo podršku modeliranu prema njima i njihovim specifičnostima.

O iskustvu u Portugalu Jelisaveta Sandrović je naglasila da to bilo značajno iskustvo, gde su dobili ideje koje su primenili u Sremskoj Mitrovici. Ideje kako da i druge sisteme uključimo su bile značajne. – Nama je bilo interesatno kako su u Portugalu uključili i specijalne škole u sistem ranih intervencija i zapravo ni mesec dana nakon naše posete Portugalu, imali priliku da uključimo i specijalnu školu za Osnovno i Srednje obrazovanje iz Sremske Mitrovice “Radivoj Popović”, odnosno da dve koleginice koje su deo tog sistema, prođu obuku za ranu intervenciju i postanu dragocen deo našeg tima. Širimo model i trudimo se da uspotavimo saradnju sa tim resursima na lokalu. Ono što mislim da je u Mitrovici značajno jeste da Dom zdravlja ima jedan poseban protokol u saradnji sa Opštom bolnicom i da deca tog najranijeg doba dobijaju podršku razvnojnog savetovališta, dobijaju iz porodilišta, bivaju upućeni na razvojno savetovalište ukoliko se prepozna neki od rizika i ne moraju da prave ceo krug zbunjujućih informacija, verujem u tom momentu i preplavlđujućih, na jednom mestu mogu da dobiju sve informacije i ono što je njima značajno kao podrška.


U fokusu ovogodišnje konferencije jeste put od pojedinačnih mera i zakona do usvajanja jedinstvene politike ranog razvoja dece i uspostavljanja standardizovanih, održivih usluga i programa podrške deci i porodicama kroz sisteme zdravlja, obrazovanja i socijalne zaštite. Razvoj transdisciplinarnog pristupa u kojem eksperti različiti profesija zajedno rade na pružanju odgovarajuće podrške roditeljima i deci na najmlađem uzrastu.

Istraživanja pokazuju da je u Srbiji 17 odsto dece uzrasta do pet godina izloženo rizicima za njihov optimalan razvoj i da imaju teškoće ili smetnje u razvoju, te im je stoga potrebna dodatna podrška. Zato je u prethodnoj godini model Porodično orijentisane rane intervencije (PORI) proširen sa pet probnih lokacija na novih 13, a u program je uključeno i 40 novih institucija i obučeno više od 500 profesionalaca od kojih 120 za direktan rad sa porodicama. Od januara ove godine obuhvaćeno je više od 2.400 dece, od toga 200 intenzivnom podrškom.

Možda Vam se svidi i