Održana sednica Saveta roditelja grada Sremska Mitrovica

Od strane Ozon
0 komentar

Sremska Mitrovica – U Gradskoj kući, u utorak, 14. decembra održana je konstitutivna sednica Saveta roditelja Grada Sremska Mitrovica.

Rešenjem o imenovanju Skupštine grada formiran je Savet roditelja Gradakoji u svom sastavu ima po dva predstavnika iz osnovnih i srednjih škola iiz Predškolske ustanove „Pčelica“ i Predškolske ustanove „Stonogica“.

Sednicom su predsedavali koordinatori Saveta koji su ispred Gradaodnosno ispred predstavnika škola zaduženi da prate i pomognu njihov rad: Bogdan Božin, savetnik u Gradskoj upravi zadužen za poslove iz oblastiobrazovanja i Dragana Sretenović, predsednik Aktiva osnovnih škola.

Bogdan Božin pozdravio je i upoznao prisutne da Savet roditelja Gradapredstavlja savetodavno telo, da se otvara mogućnost za aktivnije učešće ipovezivanje roditelja, obrazovno-vaspitnih ustanova i Grada u interesudece predškolskog i školskog uzrasta, dok je Dragana Sretenović upoznalaprisutne sa Pravilnikom o radu i delokrugom rada, kao i dosadašnjimiskustvima u radu.

Ključne promene se mogu desiti upravo vidljivijom ulogom roditelja, tekonstruktivnim predlozima i rešenjima doprineće se stvaranju povoljnijeklime sa ciljem unapređenja obrazovanja i vaspitanja a naročito aktuelnihrešavanja bezbednosti i zaštite dece i učenika, kao i drugih učesnika u obrazovno-vaspitnom procesu – rekao je Bogdan Božin otvarajući sednicu.

Za predsednika Saveta izabrana je Nataša Mihajlović (Mitrovačka gimnazija), za zamenika predsednika Marina Vladisavljević (PU“Pčelica“), a za zapisničara Gordana Sudarević (OŠ “Boško Palkovljević Pinki “).

Zvanično je izborom predsednika i zamenika predsednika Savet počeo saradom i najavljene su neke od inicijativa u vezi veće zaštite i bezbednostiučenika.

Možda Vam se svidi i