Poreklo prezimena, selo Ležimir

Od strane Ozon
0 komentar

Selo Ležimir leži severozapadno od Manđelosa u samoj Fruškoj gori, opkoljeno sa svih strana brdima. O postanku sela i o imenu Ležimir ima ovo narodno predanje: Tri brata Vozari, od kojih su potomci današinji Vozarovići, doselili su ovamo sve, a ovde, gde je današnje selo, bila je šuma, u koju su begali i sklanali se od Turaka, jer tu “leži mir”.

Crkva je podignuta 1764. god., a iste su godine i školu osnovali, koja je bila malena i tesna; postojala je do god. 1872.

Bregovi: Pašnjak, Mala Gradina, Velika Gradina (tu je šanac, za koga pričaju da je ostao još od Turaka), Rakazovača, Gaj, Kuštil, Rajinac, Carina, Bik, Lišvar.

Šume: Konjivara, Lišvar, Čormaz, Erakovac, Debeli Čot, Kaluđerica, Karlice, Crna Bara, Ravnine, Gradina Tonta, Kosarlije, Ladna Voda, Remijin Brod (valada Eremijin, ali tako zovu).

Njive: Deonice, Salaš, Palanka (livade), Cerije, Baščine, Groblje, Ilijaš (livade), Livadne njive, Tetkino Brdo, Remetsko Brdo, Selište, Rit (livade).

Izvori: Blizumila, Erla, Stara Krečana, Šećerovac, Stublina, Gebinac, Klenovac, Ivkovac, Perina česma.
Kod Blizumile su ruševine; tu su kopali i tražili novaca; tu je, kažu, bila turska džamija.

Potok: Stara Krečana.
Staro groblje ima na Velikoj Gradini.
Ležimir je glasovit zbog svojih majdana krečnog i modrog kamena.

Kuća ima danas u selu oko 160, porodica 122, a duša oko 1500; sve sami čisti Srbi.

Andrić – Mitrovdan

Andrijević – Nikoljdan

Anđelić I – Đurđic

Anđelić II – Sveti Haralampije

Arsenin – Sveti Toma

Avramović – Sveti Avramije

Babić – Mitrovdan

Bajić – Đurđevdan

Banić – Stevanjdan

Bibić – Aranđelovdan

Bogdanović – Jovanjdan

Borđoški – Nikoljdan

Borunac – Mratindan

Bosutski – Nikoljdan

Bošković – Nikoljdan

Bugarski – Stevanjdan

Ćirić – Jovanjdan

Curaković – Nikoljdan

Damjanov – Nikoljdan

Dimović – Mitrovdan

Dogić – Nikoljdan

Doroš – Nikoljdan

Dragojević – Stevanjdan

Dujanović – Nikoljdan

Đukić – Stevanjdan

Đurić – Mitrovdan

Đurković- Nikoljdan

Erdeljac – Nikoljdan

Ivković – Nikoljdan

Jakovljević – Vasiljevdan

Janković – Jovanjdan

Jelenić – Jovanjdan

Jelenkovski – Jovanjdan

Jurišić – Nikoljdan

Kličarić – Nikoljdan

Klisura – Đurđic

Kojić – Nikoljdan

Kolarović – Jovanjdan

Kozić – Nikoljdan

Krstić – Nikoljdan

Kuzmančević – Nikoljdan

Lekić – Mitrovdan

Lukić – Jovanjdan

Majstorović – Nikoljdan

Malega – Nikoljdan

Mandić – Đurđevdan

Marić – Srđevdan

Marinković – Đurđevdan

Martinački – Nikoljdan

Mašić – Jovanjdan

Mihajlović – Aranđelovdan

Mijalčić – Aranđelovdan

Mijatović – Đurđevdan

Miletić – Nikoljdan

Mirić – Jovanjdan

Mirković – Jovanjdan

Mitrićević – Đurđevdan

Mitrović – Đurđic

Nastić – Časne Verige

Nenić – Nikoljdan

Neznanović – Aranđelovdan

Novaković – Nikoljdan

Obradović – Jovanjdan

Ostojić – Đurđevdan

Panić I – Jovanjdan

Panić II – Sveti Avramije

Pantelić – Đurđevdan

Peičić – Nikoljdan

Pejčinović – Aranđelovdan

Pervaz – Nikoljdan

Petković – Jovanjdan

Petrović I – Nikoljdan

Petrović II – Sveti Alimpije

Pilić – Đurđevdan

Popović – Nikoljdan

Prodanović – Đurđevdan

Radak – Nikoljdan

Radojčić – Markovdan

Radonić – Nikoljdan

Radosavljević – Stevanjdan

Radukić – Aranđelovdan

Ranisavljević – Aranđelovdan

Rasimić – Andrijevdan

Savić – Đurđevdan

Silvestrović – Đurđevdan

Simičić – Nikoljdan

Smiljanić – Jovanjdan

Solarović – Nikoljdan

Spasojević – Sveti prorok Mojsije

Sremčić – Časne Verige

Sretić – Srđevdan

Stanišić – Đurđevdan

Stanković I – Aranđelovdan

Stanković II – Nikoljdan

Stanojević – Đurđic

Stepančević I – Đurđevdan

Stepančević II – Andrijevdan

Stevkov – Andrijevdan

Stojić – Aranđelovdan

Šević I – Sveta Petka

Šević II – Nikoljdan

Šiškov – Đurđic

Teodosić – Nikoljdan

Timotin – Đurđevdan

Topalović – Nikoljdan

Tošić – Stevanjdan

Tršić – Đurđic

Tucić – Đurđic

Urošević – Jovanjdan

Vasilić – Nikoljdan

Vlaškalić – Jovanjdan

Vozarović – Đurđic

Vranješ – Đurđevdan

Vujičić – Jovanjdan

Vujnović – Nikoljdan

Vuković – Jovanjdan

Zelenković – Nikoljdan

Živanović – Sveti Alimpije

U iste familije broje se: Vozarovići, Marići, Sretići i Babići.

U Ležimiru živela je ali je izumrla porodica Kovačević. U crkvi na desnom zidu ispod jedne ikone stoji zapis: Semu izobraženik sa devat obraz bista ktitora Spasoe Kovačevič žitelj, Ležimirski za spoment svoi i svoih raditeljei na 1807. Osim te bile su još porodice Alobići (odselili u Slavoniju), Borići (stara sveštenička porodica, koja je poreklom iz Bosne; preselila se u Kuzmin) i Uskokovići (izumrla).

IZVOR: Miloš Đ. Škarić “Dvanaest sela u Fruškoj gori” (Objavljeno u Zborniku za narodni život i običaje južnih Slavena, broj 24, JAZU, Zagreb, 1919, str. 252-254. Priredio Milutin Mitrović.

Možda Vam se svidi i