Proba male mature za osmake zakazana je za petak i subotu – 25. i 26. marta. To je verna simulacija pravog završnog ispita, koji će biti u junu. Organizuje se svake godine kako bi se nova generacija maturanata upoznala sa procedurama – kada se dolazi u školu, šta da ponesu od neophodnog pribora, kako izgleda popunjavanje formulara.

U Zavodu za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja kažu da su probni testovi već spremni, zapakovani i čuvaju se u sefu Zavoda. Prema važećim procedurama testovi se štampaju na kraju prethodne školske godine i čuvaju do termina probnog ispita. 

Osim verne simulacije procesa završnog ispita, cilj probe male mature je i provera koliko su učenici u ovom trenutku spremni za završni ispit i na čemu treba raditi u narednom periodu.

U svim osnovnim škola učenici će u petak, 25. marta u 13 sati polagati test iz matematike, dok će dan kasnije u 9 sati polagati test iz maternjeg (srpskog) jezika, a u 11.30 sati kombinovani test (istorija, geografija, fizika, hemija, biologija). 

Na probnom završnom ispitu struktura testova će biti slična kao na završnom ispitu u junu 2021. godine.

Preovladavaće zadaci na zaokruživanje

Preovlađivaće zadaci zatvorenog tipa (na zaokruživanje) što je u skladu sa tendencijama na ovakvim i sličnim testiranjima u svetu. Zadaci su pripremljeni na osnovu obrazovnih standarda, kako predviđa Pravilnik o programu završnog ispita na kraju osnovnog obrazovanja i vaspitanja, poštujući u najvećoj meri nove programe nastave i učenja.

Ove godine, kao i prethodnih godina, vođeno je računa o tome da su učenici skoro dve godine radili u uslovima pandemije virusa korona i da se nastava odvijala po različitim modelima.

Ministarstvo prosvete prosledilo je svim školama uputstvo o organizovanju probnog završnog ispita. Iako se epidemiološka situacija stišava, proba male mature neće biti u fiskulturnim salama (kao pre korone), već u učionicama kao u periodu tokom epidemije.

Probni završni ispit u učionicama 

Naime, u dopisu Ministarstva prosvete od 18. marta stoji da učenici probni završni ispit polažu u učionici. U jednoj učionici polaže najviše 15 osmaka i dežura jedan nastavnik.

U dopisu je navedeno da prilikom uređenja učionica u kojima se sprovodi probni završni ispit  udaljenost između učenika u svakom smeru treba da bude po dva metra. U svakoj klupi sedi po jedan učenik.

„Tokom pripreme prostorija u kojima će biti sproveden probni završni ispit, klupe se numerišu tako što se na svaku klupu zalepi papir sa rednim brojem klupe. Redni broj klupe odgovara rednom broju učenika sa Jedinstvenog spiska učenika poređanih po azbučnom redu“, navodi se u dopisu.

Test, zajedno sa omotnicom testa, ostaje u školi. Nakon realizovanog probnog završnog ispita, testovi učenika ostaju i pregledaju se u školi.

Rezultati u cilju planiranja rada škole

Škola u cilju unapređenja postignuća učenika i postizanja boljih rezultata na završnom ispitu, koristi rezultate učenika sa probnog završnog ispita u planiranju rada u narednom periodu.

Produžena školska godina

Školska godina za učenike osnovnih i srednjih škola produžena je za tri dana (umesto do 21. trajaće do 24. juna) zbog produžetka jesenjeg raspusta u prvom polugodištu, kao i produžetka februarskog raspusta. Biće pomereno i polaganje završnog ispita, te će mali maturanti testove iz srpskog, matematike i kombinovani polagati 27, 28. i 29. juna.

Što se tiče datuma polaganja prijemnih ispita za upis u specijalizovane srednje škole, oni se neće menjati. Prijavljivanje za polaganje prijemnih ispita biće od 4. do 8. aprila. Prijemni ispiti za upis učenika u srednje škole za školsku 2022/2023. godinu biće organizovani u periodu od 13. do 22. maja za upis u bilingavla odeljenja, baletske, muzičke škole, odeljenja za učenike sa posebnim sposobnostima za matematiku, fiziku, računarstvo i informatiku, scensku i audio-vizuelnu umetnost, geografiju i istoriju, biologiju i hemiju, filološke nauke, umetničke škole likovne oblasti i obrazovne profile u oblasti umetnosti.

Produženje školske godine za tri dana odnosi se i na maturante, koji sa nastavom završavaju ranije od ostalih učenika. Za učenike osmog razreda drugo polugodište završava se 10. juna, za učenike  gimnazije 27. maja, a za maturante trogodišnjih i četvorogodišnjih srednjih stručnih škola 3. juna.

Možda Vam se svidi i

Reset password

Enter your email address and we will send you a link to change your password.

Get started with your account

to save your favourite homes and more

Sign up with email

Get started with your account

to save your favourite homes and more

By clicking the «SIGN UP» button you agree to the Terms of Use and Privacy Policy
Powered by Estatik