Credit Agricole banka odobrava subvencionisane kredite za poljoprivredu

Od strane Ozon
0 komentar

Crédit Agricole banka Srbija objavila je da u saradnji sa Ministarstvom poljoprivrede odobrava subvencionisane kredite za poljoprivredu, u dinarima, sa fiksnim kamatnim stopama od 1% do 3% godišnje. 
Subvencionisani krediti namenjeni su nabavci poljoprivredne mehanizacije i opreme, repromaterijala, za biljnu ili stočarsku proizvodnju, navedeno je u saopštenju.
Banka je navela da se odobravaju i krediti za očuvanje likvidnosti sa fiksnom kamatnom stopom 1% godišnje, na rok do 36 meseci u maksimalnom iznosu do tri miliona dinara.
Ovi krediti se odobravaju poljoprivrednim gazdinstvima, poljoprivrednim domaćinstvima, preduzetnicima, pravnim licima i zadrugama.
Kamatne stope za kredite za mehanizaciju iznose 3%, a za sve ostale namene iznose 1% godišnje.
Za povlašćene kategorije u koje spadaju žene nosioci poljoprivrednog gazdinstva, mladi poljoprivrednici, do 40 godina starosti, kao i nosioci gazdinstva koja su registrovana na području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi, odobrava se rok do 36 meseci i kamatna stopa iznosi 1% i za mehanizaciju.
Maksimalni iznos kredita za individualna poljoprivredna gazdinstva i preduzetnike je do šest miliona dinara, dok za pravna lica on iznosi do 18 miliona dinara.
U zavisnosti od namene i ročnosti kredita, koja može biti od jedne do pet godina, otplata kredita je moguća u mesečnim, kvartalnim, polugodišnjim ili godišnjim ratama uz odloženi rok vraćanja glavnice od 12 do 24 meseca.

Credit Agrikol Banka

You may also like