Tražiocima azila i migrantima koji su smešteni u centre za azil i prihvatne centre u Srbiji od 14. maja je ponovo omogućeno kretanje, navodi se u Službenom glasniku.

Prethodno je na snazi bila naredba kojom je bilo privremeno ograničeno kretanje migrantima i onima koji traze azil, a kako bi se sprečio ulazak korona virusa u centre gde su smešteni.

Izlazak van smeštaja je bio zabranjen, osim u posebnim slučajevima kao što je odlazak kod lekara ali uz kontrolu i posebno odobrenje Komesarijata za izbeglice i migracije.

Tanjug

You may also like