MUP poništio konkurs za policijsku obuku

Ministarstvo unutrašnjih poslova objavilo je u današnjoj Politici odluku o poništavanju konkursa za upis 150 polaznika u Centar za osnovnu policijsku obuku u Sremskoj Kamenici, koji je objavljen u Politici 25. marta 2014. godine.

Odlukom Vlade Srbije od 2. decembra 2015. godine propisan je maksimalni broj zaposlenih u MUP u 2015. godini, a kako nova odluka za 2016. godinu nije doneta, ostala je obaveza da ukupan broj zaposlenih u MUP bude u okviru opredeljenog broja i u 2016. godini, navodi se u oglasu. U oglasu se, takođe, podseća, da je Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o budžetskom sistemu zabrana zapošljavanja u javnom sektoru produžena do 31. decembra 2016. godine. Odluku o ponišenju konkursa doneo je ministar unutrašnjih poslova.

Izvor: www.danas.rs

You May Also Like