Sremska Mitrovica – Udruženje “Srpski ratni veterani” poziva  sve ratne veterane od 1999. godine sa teritorije Srema, da na osnovu presude međunarodnog suda za ljudska prava u Strazburu od 28. avgusta 2012. godine, podnesu zahtev za ostvarivanje prava na ratne dnevnice.

Na osnovu presude, sud za ljudska prava u Strazburu naložio je Srbiji da uredi način isplate ratnih dnevnica ratnim rezervistima iz 1999. godine.

Podnošenje zahteva za ostvarivanje prava na ratne dnevnice u Sremskoj Mitrovici će se vršiti svakim radnim danom do subote 1. decembra, u prostorijama Mesne zajednice “29. Novembar” u vremenskom periodu od 16:00 do 20:00 sati.

Informacije o neophodnoj dokumentaciji koju treba priložiti prilikom podnošenja zahteva možete dobiti na telefon 063/73-79-706 ili na internet adresi http://veterani.rs/.

 

You may also like