Sremska Mitrovica – U Sremskoj Mitrovici je formirana Asocijacija za bezbednost saobraćaja grada, nevladina organizacija koja okuplja stručne ljude iz oblasti saobraćaja.

Prema rečima predsednika Asocijacije Miroslava Jovanovića, motiv za formiranje Asocijacije za bezbednost saobraćaja je sve veće stradanje svih učesnika, kao i veoma veliki nivo ugroženosti najranjivijih kategorija u saobraćaju.

Asocijacija okuplja predstavnike iz različitih lokalnih zajednica koje direktno ili indirektno utiču na saobraćaj grada. Želja članova Asocijacije je da sopstvenim aktivnostima uspostave konstantno kvalitetan rad na sprečavanju saobraćajnih nezgoda i stvaranje uslova za efikasan zaštitni sistem bezbednosti saobraćaja na području Grada Sremska Mitrovica.

Cilj Asocijacije je podizanje nivoa svesti svih struktura grada o značaju bezbednosti saobraćaja, praćenje i proučavanje problematike bezbednosti saobraćaja, kao i preuzimanje vodeće uloge u kampanjama i inicijativama u oblasti bezbednosti saobraćaja. Jedan od ciljeva je i sprovođenje konkretnih mera i akcija usmerenih na unapređenje bezbednosti saobraćaja.

Za početak pokreće se projekat bezbednosti u saobraćaju učenika osnovnih škola pošto su deca najugroženija kategorija u saobraćaju. Projekat će obuhvatati detaljnu analizu lokalnog saobraćajnog okruženja škola sa merama prilagođavanja dece okruženju i rešavanjem opasnih mesta.

U planu je i kampanja koja ima za cilj podizanje svesti o odgovornosti ponašanja u saobraćaju, a naročito da ukaže na opasnost negativnog dejstva alkohola na psihofizičko stanje vozača.

U cilju informisanja avnosti, pokrenut je i web portal Asocijacije na internet adresi www.asocijacijasm.com.

Portal je edukativnog karaktera i zamišljen je kao mesto gde se mogu dobiti detaljne informacije o osnovnim pojmovima o saobraćaju, zakonima, pravilnicima, uredbama, saobraćajnim propisima i pravilima, aktuelnim projektima, kampanjama i studijama.

You may also like