Na osnovu podataka dostavljenih Centru za kontrolu i prevenciju bolesti Zavoda za javno Sremska Mitrovica (u skladu sa Preporukama za nadzor nad groznicom Zapadnog Nila u humanoj populaciji u sezoni 2019. godine Instituta za javno zdravlje Srbije) i laboratorijskih kriterijuma (prema preporukama Evropskog centra za prevenciju i kontrolu bolesti) do 05.7.2019. godine na teritoriji okruga nisu registrovani slučajevi obolevanja od groznice Zapadnog Nila.

Osnovni cilj sprovođenja nadzora je rano otkrivanje slučajeva obolevanja i njihova geografska distribucija, otkrivanje faktora rizika za zaražavanje i određivanje populacije pod visokim rizikom.

Sezonski nadzor nad oboljenjem počeo je 1. juna i trajaće do prve polovine novembra meseca. Za naše geografsko područje karakteristično je da vektori postaju aktivni u proleće (mart/april), a period njihove intenzivne aktivnosti je od kraja maja do septembra.

Podsećamo na osnovne karakteristike oboljenja i mere prevencije:

Groznica Zapadnog Nila je sezonsko oboljenje koje se najčešće prenosi ubodom zaraženog komarca i koje je najviše zastupljeno u periodu najveće aktivnosti vektora – komaraca. Prvi oboleli se registruju uglavnom u drugoj polovini jula meseca, a najveći broj obolelih osoba se prijavljuje tokom avgusta meseca.
– Upotreba repelenata na otkrivenim delovima tela prilikom boravka na otvorenom.
– Nošenje odeće dugih rukava i nogavica, svetle boje.
– Preporučljivo je da odeća bude komotna, jer komarci mogu da ubadaju kroz pripijenu odeću.
– Izbegavanje boravka na otvorenom u periodu najintenzivnije aktivnosti komaraca – u sumrak i u zoru.
– Upotreba zaštitne mreže protiv komaraca na prozorima, vratima i oko kreveta.
– Redukcija broja komaraca u zatvorenom prostoru.
– Po mogućstvu boravak u klimatizovanim prostorima, jer je broj insekata u takvim uslovima značajno smanjen. – Izbegavanje područja sa velikim brojem insekata, kao što su šume i močvare.
– Smanjenje broja komaraca na otvorenom uređenjem zelenih površina i isušivanjem izvora stajaće vode. Na taj način smanjuje se broj mesta na koje komarci mogu da polože svoja jaja. Redovno (najmanje jednom nedeljno) treba isprazniti vodu iz saksija za cveće, posuda za hranu i vodu za kućne ljubimce, iz kanti, buradi i limenki. Ukloniti odbačene gume i druge predmete koji mogu da prikupljaju vodu.

Centar za kontrolu i prevenciju bolesti

You may also like