Ministarstvo finansija predložilo je povećanje neoporezivog iznosa zarade sa aktuelnih 11.790 na 15.000 dinara, produženje važenja olakšica za novozaposlene do kraja 2019. godine kao i uvođenje novih olakšica za poreze i doprinose za novoosnovane firme, piše u nacrtima zakona niza poreskih regulativa, a prenosi Tanjug.

Predložene izmene, koje su objavljene na sajtu resornog ministarstva, bave se i Zakonom o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje. Produžava se period primene određenih olakšica i propisuje se nov način utvrđivanja najniže i najviše osnovice za obračun doprinosa.

Najniža mesečna osnovica doprinosa, piše u predlogu izmene člana 37 ovog zakona, čini iznos od 35% prosečne mesečne zarade u Srbiji isplaćene u periodu za prethodnih 12 meseci počev od meseca novembra u godini koja prethodi godini za koju se utvrđuju i plaćaju doprinosi.

Takođe, na spisku predloženih izmena su i ukidanje prostog knjigovodstva za preduzetnike koji primenjuju sistem samooporezivanja, produženje roka za predaju poreske prijave i plaćanje poreza po odbitku na tri dana (u odnosu na trenutno važeću obavezu predaje prijave i plaćanja istog dana)…

Odlaže se obaveza dostavljanja pregleda obračuna PDV za 1.7.2018. godine, menjaju se odredbe u vezi sa poreskim oslobođenjem sa pravom na odbitak prethodnog poreza obveznika PDV za promet dobara koje putnik otprema u inostranstvo u ličnom prtljagu i uvodi se poseban postupak oporezivanja za promet investicionog zlata.

Nedavnim izmenama uvedene su nove elektronske poreske prijave na porez na nasleđe i poklon i porez na prenos apsolutnih prava, koji će se primenjivati od 01. januara naredne godine.

Očekuje se da će većina izmena i dopuna stupiti na snagu od 01. januara 2018. godine, prenosi Tanjug.

Početnici u biznisu dve godine bez obave plaćanja poreza i doprinosa

Kako pišu današnje Novosti, predviđenim izmenama Zakona o porezu na dohodak građana predlaže se da se novi preduzetnik oslobodi plaćanja poreza na zaradu i doprinosa za sebe i devetoro zaposlenih u prve dve godine poslovanja. Uslov za to je da je registrovao delatnost, da je radnike i sebe prijavio na obavezno socijalno osiguranje i da su zaposleni pre toga najmanje šest meseci bili na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje.

Na tu pogodnost bi imao pravo samo jednom, a ne i ako pokreće novu delatnost. Nije još sigurno kada bi ta mera mogla da zaživi, pošto u predlogu zakona stoje odrednice od 1. jula ili 1. oktobra naredne godine, a primenjivaće se na preduzetnike koji pokrenu biznis do kraja 2020. godine.

Ubuduće će važiti i aktuelne poreske povlastice za poslodavce koji angažuju nove radnike. Pod određenim uslovima oni imaju pravo na povraćaj 65% i 75% poreza i doprinosa. Ta mera je trebalo da istekne poslednjeg dana 2017. godine, ali Ministarstvo finansija predviđa da se njena primena nastavi do kraja 2019, dodaju Novosti u svom tekstu.

Izvor: ekapija.com

You may also like