Dva od tri deteta ima poremećaj držanja kičme

Od strane Ozon
0 komentar

Sremska Mitrovica – Prema istraživanju koje je u Sremskoj Mitrovici sproveo Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja Univerziteta u Novom Sadu dva od tri deteta poseduje neki oblik posturalnog poremećaja ili loših držanja.

Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja Univerziteta u Novom Sadu, kao nosilac, zajedno sa partnerima, Fakultetom sporta i tjelesnog odgoja Univerziteta u Sarajevu, realizovali su međunarodni projekat pod nazivo „Unapređenje posturalnog statusa i statusa kičme – SpinLab“. Projekat je finansiran od strane Evropske unije u okviru IPA programa prekogranične saradnje Srbije i Bosne i Hercegovine,a Mitrovica se uključila i sa sopstvenim sredstvima.

Istraživanje je sprovedeno u saradnji sa lokalnom samoupravom, predškolskim i školskim ustanovama i odnosilo se na procenu posturalnog statusa dece predškolskog i mlađe školskog uzrasta sa prostora Sremske Mitrovice. Testirane se provodilo u više različitih vremenskih perioda tokom tri godine na ukupnom uzorku od 600 dečaka i devojčica različitog uzrasta od 5 do 10 godina, prilikom čega je utvrđivan disbalans u snazi i tonusu mišića koji su odgovorni za dobro držanje svih poedinih delova tela, a koji se očitavaju kroz asimetrie i rotacije u držanju ramena, karlice, ose nogu, a na osnovu čega se zaključuje o posturalnom statusu, mišićnom disbalansu, navikama držanja tela. Tesitana su deca kako iz gradske sredine, tako i deca i sela, a takođe i deca koja se bave sportom. Poslednje testiranje čuji su rezultati objavljeni i predstavljeni danas u Gradskoj kući u Sremskoj Mitrovici vršeno je upravo na deci koja su aktivna.

Prema podacima, kifotično loše držanje tela ima 31,9% ispitanika, lordotično loše držanje tela ima 35,3% ispitanika, dok značajne rotacije i asimetrije ramena i karlice u manjem ili većem obliku ima 52,1% ispitanika. Kombinovano kifo-lordotično držanje tela ima 13,8% uzorkovanih ispitanika.
Kada se govori o držanju nogu, na osnovu istraživana, može se zaključiti da 64,2% ispitanika posedue korektno držanje nogu, dok ostatak ima pojedina loša držanja nogu kao što su „X“ loše držanje nogu i „O“ loše držane nogu.
Konstantovana je velika učestalost loših držanja tela koja ukazuju na mišićne slabosti i mišićni disbalans u snazi koja su direktna posledica nedovoljne fizičke aktivnosti i nepravilnih navika u kretanju i držanju tela pojedinih delova tela.

Sagledavanjem polne strukture uzorkovanih ispitanika, dečaci poseduju veći procenat kifotično lošeg držanja tela, asimetrije i roktacije ramena i karlice i lošijeg držanja nogu u odnosu na devojčice. Ipak, kod devojčica je evidentiran veći procenat lordotično lošeg držanja tela i kifo-lordotičnog držanja tela u odnosu na dečake.

Najveći procenti posturalnih poremećaja primetni su u periodu od 7 do 8 godine uzrasta kako onih vezanih za loše držane tela, tako i onih za držanje nogu.

„Treba roditelje upoznati sa rezultatima ovog meranja, treća godina za redom kako Grad učestvuje u projektu i zaista kao lokalna zajednica želimo da apelujemo na sve ljude, pre svega na roditelje i na brazovni sistem da se male više pozabave decom obzirom na stanje i rezultate takvi kakvi jesu, a nisu dobri, način života, kultura života, manjak neakitvnosti sve to dovodi do poremećaja postularnog statusa kičmenog stuba. Imaući u vidu da e merenje rađeno na deci još uvek postoji šansa da se sve to idpravi, a grad će i u narednom periodu da obezbedi sredstva da se sa ovim projektom nastavi“, rekao je Tomislav Janković, predsednik Skupštine Grada Sremska Mitrovica.

Profesor doktor Dean Matić, dekan Fakulteta za sport i fizičkog vaspitanja Univerziteta u Novom Sadu objasnio je da su rezultati očekivani, ali upozoravajući.

„Naprostije rečeno mi smo saznali kakvi smo, možda smo imali visoko mišljenje o sebi, ne treba da imamo ni loše mišljenje o sebi, nego prosto pogledati se u ogledalo i videti kakvo je stanje naše dece sa aspekta držanja tela, znači disbalansa postularnog statusa. Malo smo uplašili roditelje sa rezultatima, ali nisu oni toliko strašni koliko upozoravajući, sve te stvari, poremećaji, disbalansi u držanju tela mogu se ispraviti. Važna e edukacija dece, roditelja, profesora fizičkog, trenera… Ako sada radimo dobro može se dosta uraditi i postići, vežbe koje su predviđene su lake, zabavne, nisu zahtevne“, rekao je Matić.

Loši rezultati zatekli su Zorana Kovačić, iispred Akademije Kovačić koji je naglasio da je izuzetno bitno preventivno delovati i ukoliko se deca bave sportom to rade isključivo uz nazor stručnih lica.

Navedeni rezultati u poređenju sa drugim regionima koji su bili uključeni u istraživanje, ne odstupaju suviše i ovakav status je prisutan u više opština Sremskog okruga.

Opšti zaključi koji se mogu izvesti jesu da dva od tri deteta poseduje neki oblik posturalnog poremećaja ili loših držanja, visok procenat dece je sa prisustvom više posturalnih poremećaa ili loših držanja, dečaci imaju nešto lošije držanje nogu i tela.

You may also like