Prolećna setva u punom jeku

Od strane Ozon
0 komentar

Sremska Mitrovica – Prolećna setva na Sremskim njivama u punom je jeku. Izuzimajući površine koje su zasjene prošle jeseni, ovog proleća u Sremskoj Mitrovici je ostalo da se poljoprivredne kulture poseju na 172.517 ha slobodnih oraničnih površina.

Ukupne površina oranica na teritoriji Sremske Mitrovice iznose 238.730 ha. U odnosu na prošlogodišnju setvu, ove sezone smanjene su površine pod jarim usevima za 6.938 ha, odnosno 3,9%, kao rezultat povećanja površina pod strninama zasejanim prošle jeseni.

Na teritoriji Sremske Mitrovice prošle jeseni pšenica je posejana na 58.660 ha, ozimi ječam na 4.795 ha, triticale na 2.050 ha i uljana repica na 708 ha.

Što se tiče prolećne setve, i ove godine najviše površina biće pod kukuruzom i to 116.580 ha, soja će biti posejana na 22.560 ha, pod šećernom repom biće 10.250 ha, a pod suncokretom 10.610 ha, podaci su Sremske privredne komore.

*U prolećnoj setvi 2016. godine u Sremu očekuje se malo smanjenje površina pod kukuruzom za 2,8 % u odnosu na prošlu godinu. Ova kultura je 2015. godine imala značajan podbačaj prinosa zbog suše. Veće smanjenje površina pod ovom kulturom se ne planira zbog stabilnijih cena kukuruza, koju ima ova glavna izvozna kultura.

Šećerna repa, ove 2015. godine je kultura koja je dobro izdržala letnji sušni period na sremskim poljima, postignuti su solidni prinosi u ovim uslovima. Cena korena šećerne repe koja je je bila niska pa smo zbog toga imali male zasejane površine. Očekuje se da će prerađivači šećerne repe u narednoj godini morati ići na povećanje cena i poboljšanje uslova proizvodnje da bi šećerane imale kampanju koja će imati bolje iskorišćenje kapaciteta. Zbog svega toga smatra se da će doći do izvesnog povećanja površina pod ovom kulturom, planira se povećanje u odnosu na prošlu godinu za oko 22,4 % (10.250 ha).

Pod suncokretom planiraju se veće površine od prošlogodišnjih za 14,5 %. Suncokret, je ove godine, odlično izdržao sušu, imao dobre prinose, solidnu cenu, kultura u koju se nije mnogo ulagalo i dobar finansijski rezultat zbog čega će se poljoprivredni proizvođači verovatno naredne godine opredeliti na povećanje površina pod ovom kulturom.

Soja je 2015. godine doživela katastrofu, kultura na čije smanjenje prinosa ovogodišnja suša i visoke temperature u letnjem periodu je najviše uticala. Prinosi su bili ove godine čak 41,75 % manji od prošlogodišnji rekordnih prinosa. Niski prinosi i izostanak povećanja cena soje zbog suše je za rezultat imali slab finansijski rezultat ove proizvodnje što će verovatno imati za rezultat slabiji interes za proizvodnju ove kulture i smanjenje površina sledeće godine. Planira se smanjenje površina 2016. godine za 34,9 % u odnosu na 2015.

*Sremska privredna komora

Možda Vam se svidi i