Vlada Srbije nedavno je usvojila Uredbu o uslovima i načinu sprovođenja subvencionisane kupovine novih električnih i hibridnih vozila.
Pravo na subvencionisanu kupovinu vozila imaju pravna lica, preduzetnici i fizička lica, osim taksista koji su već dobili subvencije za kupovinu novih taksi vozila.
Subvencije za kupovinu mopeda i lakih tricikala iznosiće do 250 EUR, a za motocikle, teške tricikle, kao i lake i teške četvorocikle – 500 EUR.
Za vozila za prevoz lica koja imaju najviše devet mesta, kao i za teretna vozila čija masa ne prelazi 3,7 t, a koja imaju isključivo električni pogon, državne subvencije iznose do 5.000 EUR u dinarskoj protivvrednosti po zvaničnom Narodne banke Srbije, na dan uplate kupoprodajne cene.
Zahtev za subvencionisanu kupovinu novog vozila podnosi se Ministarstvu zaštite životne sredine do 31. oktobra 2022. godine.

Možda Vam se svidi i