Kancelarija za informacione tehnologije i elektronsku upravu Vlade Republike Srbije saopštila je da građani od danas mogu ponovo da zakažu termin za vađenje nove lične karte ili pasoša putem portala eUprava.

Zahvaljujući ovoj elektronskoj usluzi, moguće je zakazati termin do 60 dana unapred na nekom od preko 120 šaltera Ministarstva unutrašnjih poslova, u približno 80 gradova i opština u Srbiji.

Usluga je dostupna svim registrovanim korisnicima portala eUprava. Ukoliko se zakazuje termin za maloletno dete, potrebno je da elektronski obrazac koji se popunjava (termin koji se zakazuje) glasi na ime roditelja, odnosno staratelja deteta.

Lična dokumenta kojima je istekao rok važenja za vreme vanrednog stanja, važiće do okončanja postupaka i donošenja odluka po zahtevima za izdavanje ličnih dokumenata, koji budu podneti u roku od 30 dana od prestanka vanrednog stanja.

Usluga zakazivanja termina za dobijanje nove lične karte i/ili pasoša.

Кako da se registrujem na Portalu eUprava

You may also like