KONKURS: Pokrajina finansira kupovinu kuće porodicama sa troje ili četvoro dece

Pokrajinski sekretarijat za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova raspisao je konkurs za dodelu bespovratnih sredstava porodicama u kojima se rodi treće ili četvrto dete za rešavanje stambenog pitanja ili za unapređenje uslova stanovanja na teritoriji Vojvodine.

Ukupna sredstva koja se dodeljuju po ovom konkursu iznose 150.000.000 dinara.

Pravo učešća imaju bračne i vanbračne zajednice sa decom, kao i jednoroditeljske porodice u kojim se počev od 1. januara 2019. godine rodilo treće ili četvrto dete.

Novac se može utrošiti za kupovinu nekretnine, kao i za dogradnju, adaptaciju ili rekonstrukciju, a visina traženih sredstava ne može biti veća od 1,2 miliona dinara.

Tekst konkursa možete pogledati OVDE.

You May Also Like