Za motocikle se porez neće morati plaćati za čitavu godinu

Od strane Ozon
0 komentar

Sremska Mitrovica – Vlasnici motocikala, motocikala sa bočnim sedištem i teških tricikala u Srbiji od sledeće godine neće plaćati porez jer se predviđaju izmene u vezi sa porezom na upotrebu motornih vozila. Vlada Srbije je uputila predloge dopuna Zakona o porezima na upotrebu, držanje i nošenje dobara, koje će omogućiti vlasnicima ovih vozila da ne plaćaju porez za čitavu godinu.

Prema predloženim izmenama zakona, motocikli i srodna vozila moći će se registrovati na period kraći od jedne godine, što znači da će se porez plaćati samo za broj meseci koliko je registracija važeća. Iznos poreza će biti srazmeran broju meseci registracije u odnosu na godišnju stopu poreza.

Ove izmene zakona trebale bi da stupe na snagu od 1. marta 2024. godine, a predstavljaju korak ka pravednijem oporezivanju vlasnika ovih vrsta vozila. Očekuje se da će ova mera olakšati finansijski teret vlasnicima motocikala i smanjiti troškove registracije.

Možda Vam se svidi i