Skupština 21. decembra: Gradski budžet Sremske Mitrovice biće preko 4 milijarde dinara

Od strane Ozon
0 komentar

Sremska Mitrovica – Odluka o budžetu predviđa prihode u iznosu od 4,388 milijardi dinara. Na Skupštini grada Sremska Mitrovica, koja će se održati 21. decembra, pred odbornicima će se naći nacrt budžeta grada za sledeću godinu. Odluka o budžetu predviđa prihode u iznosu od 4,024 milijardi dinara.

Nacrt budžeta za 2024. godinu predviđa planirane prihode od 4,388 milijardi dinara, što je ključni korak u finansijskom planiranju i razvoju grada. Ovo je izuzetno važan dokument koji obuhvata sveobuhvatne smernice za raspodelu sredstava u različite sektore i oblasti unutar grada Sremska Mitrovica.

Prema podacima koje je obelodanio Grad, planira se sledeće raspodele sredstava:

  • Prihodi i primanja od 4,222 milijardi dinara.
  • Rashodi i izdaci u iznosu od 4,282 milijardi dinara.
  • Budžetski suficit od 60,409 miliona dinara.

Budžetski deficit, koji iznosi 60,409 miliona dinara, rezultat je razlike između prihoda ostvarenih od prodaje nefinansijske imovine i rashoda koji su planirani za nabavku iste. Ovaj deficit će biti pokriven iz viška prihoda prethodnih godina.

Dodatno, planira se i osiguravanje sredstava za otplatu duga u iznosu od 105,267 miliona dinara. Ova sredstva će se takođe obezbediti iz neraspoređenog viška prihoda iz prethodnih godina.

U kontekstu rezervi, planira se izdvajanje 30 miliona dinara za tekuću budžetsku rezervu, koristeći ih za neplanirane svrhe ili ona područja gde aproprijacije nisu bile dovoljne. Takođe, 5 miliona dinara biće alocirano za stalnu budžetsku rezervu, odlučujući o njihovom korišćenju Gradsko veće na predlog Gradske uprave za budžet i lokalni ekonomski razvoj.

Možda Vam se svidi i