Prijave za pomoć može da izvrši samo porodica, dete ne može samo da izvrši prijavu

Od strane Ozon
0 komentar

Prijava za jednokratnu pomoć od 10.000 dinara počinje u nedelju 20. avgusta i trajaće do 20. septembra, na adresi idp.trezor.gov.rs, nakon čega će novac biti i isplaćen. Podnosilac prijave, odnosno majka, unosiće broj lične karte i svoj matični broj, kao i naziv banke u kojoj želi da joj bude uplaćen novac. Pravo na ovu novčanu pomoć imaju majke, a u izuzetnim slučajevima očevi, staratelji ili hranitelji, pod uslovima određenim zakonom.

Kako bi prijava bila što jednostavnija, majke neće morati da unose matične brojeve dece, da bi se smanjila mogućnost za grešku prilikom unosa podataka. Od prijavljivanja su izuzeti hranitelji deteta za koje se isplaćuje novčana pomoć i primaoci novčane socijalne pomoći, što znači da će njima novčana pomoć biti uplaćena automatski, bez podnošenja prijave.

Ova pomoć može se dobiti za svako dete koje je državljanin Republike Srbije, a koje je rođeno 21. novembra 2006. godine ili nakon tog datuma. To znači da su obuhvaćena i deca koja sada imaju 16 godina, a koja prošle godine nisu ispunjavala uslove za pomoć mladima od 16 do 29 godina, jer su imala manje od 16 godina.

Pravo na uplatu novčane pomoći u iznosu od 10.000 dinara ima majka deteta, a izuzetno otac, staratelj ili hranitelj pod uslovima propisanim odgovarajućim zakonskim rešenjem, koje je stupilo na snagu 1. avgusta.

Tu pomoć može da dobije svako dete koje je državljanin Srbije, rođeno 21. novembra 2006. godine ili posle tog datuma – Sva deca koja u 2023. godini pune 16 godina, do 20.novembra 2023. godine. Jednokratnu državnu pomoć prošle godine, imali su mladi od 16 do 29 godina (na dan 20. novembar). 

Za svako dete u porodici koja ispunjavaju uslove, posebno se prijavljuje i svako dete posebno ima pravo na 10.000 dinara pomoći.

Postupak prijave se neće mnogo razlikovati od ranijeg postupka prijave za 100 evra za mlade. Prijava će i sada ići preko portala Uprave za trezor, gde će u delu „Prijava za 10.000 dinara za decu do 16 godina“ biti potrebno uneti četiri podatka:

-JMBG majke,

-broj lične karte majke,

-JMBG svakog deteta,

-naziv banke u kojoj posedujete račun ili želite da vam pomoć bude isplaćena.

Pomoć od 10.000 dinara ta decu: Šta ako nemam račun u banci?

Za one koji nemaju račun ni u jednoj banci, nakon što na portalu odaberu banku biće im otvoren namenski račun na koji će država uplatiti novac. Po unošenju svih potrebnih podataka dobija se i obaveštenje o uspešnoj prijavi.

Proces prijave za ovu pomoć biće otvoren od 20. avgusta do 20. septembra 2023. godine i odvijaće se elektronski preko portala Uprave za trezor. Isplate će početi od 25. septembra iste godine.

Prema predloženom zakonu, hranitelji dece koja ispunjavaju uslove i korisnici novčane socijalne pomoći dobijaće iznos od 10.000 dinara po detetu bez podnošenja zahteva.

Proces prijave na portalu Uprave za trezor biće jednostavan. Podnosilac zahteva, obično majka, moraće da navede broj svoje lične karte, matični broj, matični broj svakog deteta i naziv banke u kojoj bi želeo da sredstva budu deponovana.

Na ovoj adresi Почетна – IDP (trezor.gov.rs) na portalu Uprave za trezor, 20. avgusta od ponoći, možete početi sa prijavom, unošenjem vaših podataka.

Inače, hraniteljima deteta za koje se isplaćuje novčana pomoć i primaocima novčane socijalne pomoći, novčana pomoć od po 10.000 dinara za svako dete će biti uplaćena bez podnošenja prijave.

Kao i u slučaju ranijih prijava građana za pomoći države, prijava na portalu Uprave za trezor će biti veoma jednostavna i trajaće svega nekoliko minuta.

Kako je predviđeno, podnosilac prijave, odnosno majka, će unositi broj lične karte, svoj matični broj, matični broj za svako dete i naziv banke u kojoj želi da joj bude uplaćen novac.

Dodatno, otac deteta koji sam vrši roditeljsko pravo treba, pored gore navedenih podataka, da podnese digitalizovanu kopiju pravosnažne sudske odluke na osnovu koje se vidi da sam vrši roditeljsko pravo.

Takođe, ukoliko je podnosilac prijave staratelj deteta, on, pored već navedenih podataka, podnosi i digitalizovanu kopiju pravosnažne odluke organa starateljstva kojom se dete za koje se isplaćuje novčana pomoć stavlja pod starateljstvo.

20. avgusta pripremite JMBG, broj lične karte i ime banke, prijavite se i nakon prijave možete proveriti vaš status.

Možda Vam se svidi i