Sremska Mitrovica: Usvojen izveštaj o završnom računu za prošli godinu

Od strane Ozon
0 komentar

Gradski odbornici usvojili su danas Odluku o završnom računu budžeta za 2021. godinu, po kome je utvrdjen suficit u iznosu od 103. 307.000 dinara.

Ostvareni tekući prihodi i primanja, kao i izvršeni tekući rashodi i izdaci u konsolidovanom Završnom računu budžeta Grada Sremska Mitrovica u 2021. godini, iznose u dinarima:
I Ukupno ostvareni tekući prihodi i primanja 3.231.714.000,00 dinara
II Ukupno izvršeni tekući rashodi i izdaci 3.134.761.000,00 dinara
III Razlika ukupnih primanja i ukupnih izdataka 96.953.000,00 dinara

“Suficit ukazuje na racionalno raspolaganje odnosno racionalnu potrošnju budžetskih sredstava i ostvarene uštede u realizaciji budžeta, zahvaljujući odlično ekonomično sprovedenim postupcima javnih nabavki, tekao je zamenik gradonačelnice, Petar Samardžić.

Samardžić je rekao i da su konsolidovani prihodi i primanja realizovani i ostvareni na nivou od 91.43% od planiranih, sa najvećim učešćem u strukturi prihoda na zarade. “ To je gotovo polovina ukupnih prihoda budžeta grada, dok su na rashodnoj strani izdaci realizovani na nivou i intenzitetu od 88.51% od planiranih, što sve ukazuje na jedno odlično ekonomično poslovanje, planiranje i programiranje i odličnu realizaciju budžetskih sredstava”.

Zamenik je izneo i pohvalu za GU za budžet koja je uspostavila završni račun ali i sve ostale uprave.

”Uprave su prethodne godine zaista ekonomično i domaćinski poslovale, naravno uz ostvarenje svih planom, zacrtanih aktivnosti”.

Na konsolidovani finansijski izveštaj završnog računa budžeta grada Sremska Mitrovica za 2021. godinu eksterna revizija dala je mišljenje sa rezervom, rezerva je data iz razloga što radove na OŠ “Jovan Popović” treba preneti iz pripreme u upotrebu i na osnovnim sredstvima treba dopuniti podatke vezane za katastarsku parcelu, odnosno površimd objekta i zemljišta što je trenutno u toku, evidenciju i pripremu vodi GU za opšte i zajedničke poslove i imovinu grada. Iz svega navedenog zaključio bih i ocenio završni račun, ne pozitivnom nego odličnom ocenom, rekao je zamenik gradonačelnice Petar Samardžić.

Možda Vam se svidi i