Radionica u Muzeju Srema sa prezentacijom predloga Android aplikacije i predlogom za rekonstrukciju

Od strane Ozon
0 komentar

Univerzitet u Beogradu – Arhitektonski fakultet i njegova istraživačka jedinica Inovaciona laboratorija održivog razvoja u saradnji sa Muzejom Srema iz Sremske Mitrovice i Arheološkim institutom iz Beograda organizuje:
RADIONICU I IZLOŽBU pod nazivom Arheologija pejzaža, u sredu, 23.11. 2022. Godine, sa početkom
u 15 časova u prostoru stalne arheološke postavke Muzeja srema na Trgu Svetog Stefana 15.
Na prostoru današnje Sremske Mitrovice nalazi se jedno od najvrednijih arheoloških nalazišta na teritoriji naše države, u kojem su tragovi antičkog grada Sirmijuma (jednog od prestolnih gradova Rimske imperije) preklopljeni sa svim potonjim slojevima života na ovom području od srednjeg veka do savremenog doba. Ova slojevitost svedoči o kontinuitetu života ali i njegovoj transformaciji, ali ovako bogata faktografija nema prezentaciju koja je adekvatna njenom značaju i atraktivnosti.
U radu sa studentima postavili smo pitanje kako vratiti fokus na bogato kulturno nasleđe koji ono zaslužuje i u društvu i u našim ličnim perspektivama? Kako da upoznamo dovoljno istorijski kontinuitet pripadajućeg nam prostora da bismo umeli da cenimo sebe i sopstveni kulturni identitet danas, koliko i heterogenost tog nasleđa i promene koje je ono preživelo u stalnim odnosima prema drugome i drugačijem?
U okviru nastave na jesenjem i prolećnom semestru školske 2021/22 godine na I godini Master akademskih studija Unutrašnja arhitektura Univerziteta u Beogradu – Arhitektonskog fakulteta, sa grupom studenata na modulu Studio M02 (Projekat 01 rukovodilac: doc. Dr Milena Kordić, asistent Dejan Todorović, Projekat 02 rukovodilac: doc. dr Pavle Stamenović, asistent: Đorđe Bulajić) i predmetu Strategija dizajna (rukovodilac: doc. dr Milena Kordić, asistent: Dejan Todorović) radili smo na predlozima Idejnih rešenja rekonstrukcije i dogradnje zgrade Muzeja Srema na trgu Svetog Stefana i predlogu Android aplikacije koja promoviše arheološko nasleđe.
PROGRAM RADIONICE:
15:00 – 15:20 Prezentacija predloga Android aplikacije koja prezentuje arheološko nasleđe Sremske Mitrovice
Prezentacija koncepta, strukture, sadržaja i dizajna Android aplikacije koja za cilj ima da široj publici kroz igre, mape, činjenice i ilustracije predstavi i približi vrednost nasleđa iz antičkog perioda na području današnje Sremske Mitrovice, radi obezbeđivanja njegove održivosti i promocije kulturološkog značaja.

15:20 – 15:40 DISKUSIJA
15:40 – 16:00 Prezentacija studentskih radova koji predstavljaju predloge mogućih Idejnih rešenja rekonstrukcije Muzeja Srema na Trgu Svetog Stefana 15 Petnaest studentskih radova i maketa koje su studenti izradili u toku prolećnog semestra u okviru nastave na predmetu Studio Pojekat M02 na Master akademskim studijama Unutrašnja Arhitektura koji predstavljaju mogućnosti rekonstrukcije i dogradnje objekta kao i razvoja programa postojeće lokacije.
16:00 – 16:20 DISKUSIJA
OTVARANjE IZLOŽBE

.

Možda Vam se svidi i