Pogledajte danas prezentaciju studenata. Rešenja rekonstrukcije Muzeja Srema na Trgu Svetog Stefana 15

Od strane Ozon
0 komentar

Univerzitet u Beogradu – Arhitektonski fakultet u saradnji sa Muzejom Srema iz Sremske Mitrovice i Arheološkim institutom iz Beograda organizuje:
ARHEOLOGIJA PEJZAŽA izložba i radionica. Otvaranje izložbe je zakazano za 16. časova u prostoru stalne arheološke postavke Muzeja srema na Trgu Svetog Stefana 15.


REKONSTRUKCIJA I DOGRADNjA ZGRADE MUZEJA SREMA NA TRGU SVETOG STEFANA
Na početku prošlog veka filozof prirode, Alfred Nort Vajthed postavlja osnove onoga što danas nazivamo „ekološkim poimanjem realnosti“ a to je da je biološki svet mreža uzajamnih zavisnosti. Danas smo nažalost toga svesni kroz prizmu aktuelne ekološke krize, koja pokazuje na koje smo sve načine narušili osetljiv balans prirodnih uslova. Da li dalje građenje i razvoj kulture možemo razumeti u kontekstu međuodnosa između postojećeg I novog, tako da se svi postojeći slojevi materije stave u prvi plan, a da stvaranje novog postane aktuelizacija postojećih resursa?

Da bismo ispitali potencijale ove perspektive na odnos prirode i kulture, okrećemo se razumevanju i aktuelizaciji arheološkog nasleđa na teritoriji naših administrativnih granica, koje će se otvoriti samim sagledavanjem dinamike odnosa koje je moguće uspostaviti u okviru arheoloških nalazišta antičkog grada Sirmijuma čiji su ostaci na teritoriji današnje Sremske Mitrovice.
Na prostoru današnje Sremske Mitrovice nalazi se jedno od najvrednijih arheoloških nalazišta na teritoriji naše države, u kojem su tragovi antičkog grada Sirmijuma (jednog od prestolnih gradova Rimske imperije) preklopljeni sa svim potonjim slojevima života na ovom području od srednjeg veka do savremenog doba. Ova slojevitost svedoči o kontinuitetu života ali i njegovoj transformaciji, ali ovako bogata faktografija nema prezentaciju koja je adekvatna njenom značaju i atraktivnosti.
U radu sa studentima postavili smo pitanje kako vratiti fokus na bogato kulturno nasleđe koji ono zaslužuje i u društvu i u našim ličnim perspektivama? Kako da upoznamo dovoljno istorijski kontinuitet pripadajućeg nam prostora da bismo umeli da cenimo sebe i sopstveni kulturni identitet danas, koliko I heterogenost tog nasleđa i promene koje je ono preživelo u stalnim odnosima prema drugome i drugačijem?
U okviru nastave na prolećnom semestru školske 2021/22 godine na I godini Master akademskih studija Unutrašnja arhitektura Univerziteta u Beogradu – Arhitektonskog fakulteta, sa obe grupe studenata na modulu Studio M02 (Projekat 01 rukovodilac: doc. Dr Milena Kordić, asistent Dejan Todorović, Projekat 02 rukovodilac: doc. dr Pavle Stamenović, asistent Đorđe Bulajić) radili smo na predlozima Idejnih rešenja rekonstrukcije i dogradnje zgrade Muzeja Srema na trgu Svetog Stefana.
Kroz rad u Studiju postavili smo pitanje načina na koji savremenim projektantskim alatima možemo da učestvujemo u prostornom i kulturalnom kontinuitetu mesta, konkretno arheološkog nalazišta antičkog grada Sirmijuma. Poseban fokus usmeren je na razmeru koja je karakteristična za oblast unutrašnje arhitekture, gde se pitanje čovekomernosti može smatrati ključnim.

Studenti su istražili i projektovali precizne intervencije i pozicije dizajna u relaciji prema specifičnom kontekstu i sadržaju. Pred vama su rezultati ovog rada koji pokazuju savremene modele prezentacije i interakcije sa kulturnim nasleđem arheološkog nalazišta.

.

Možda Vam se svidi i