Koliko košta fakultetska diploma?

Od strane Ozon
0 komentar

Maturanti srednjih škola prethodnih dana proslavili su kraj školske godine, ali odmah i vraćaju u režim priprema za prijemni ispit na fakultetima, kako će prijave biti otvorene od 22. juna do 25. juna, dok će se prvi testovi znanja održati od 27. juna do 1. jula.

Kako se bliži upis na fakultet, mnogi srednjoškolci spremaju prijemni ispit, a cene školarine i ove godine su za mnoge roditelje previsoke. Godina na državnom fakultetu košta od 50.000 do 240.000 dinara, a na privatnom od 150.000 do skoro 300.000 dinara.

Što se tiče dokumentacije, za prijavu na prijemni ispit biće vam potrebna overena fotokopija ili original svedočanstva svih razreda srednje škole na uvid, kao i overena fotokopija ili original diplome o položenom završnom ili maturskom ispitu na uvid.

Takođe, potreban vam je dokaz o uplati naknade za prijemni ispit koji varira od fakulteta do fakulteta.

Fakulteti tek treba da objave datume prijemnih ispita, a cena prijave ne bi trebalo da se menja.

Tako će na Fakultetu političkih nauka ona ostati 6.000 dinara, ali neće biti moguće prijavljivanje na više smerova.

Visoku školu strukovnih studija za vaspitače i poslovne informatičare – Sirmijum, još uvek ne možemo ubrajati u fakultete, ali dobro je znati da je na sremskomitrovačkoj školi strukovnih studija, cena za sada, za sve godine 70.000 dinara. Nakon završene VŠSSVPI – Sirmijum studenti se mogu odlučiti da nastave dodatno školovanje na nekom drugom fakultetu.

Od državnih fakulteta najviše cene školarina imaju Elektrotehnički fakultet zajedno sa Arhitektonskim i Stomatološkim.

Pet fakulteta u Beogradu podiglo je cenu školarina za narednu akademsku godinu. Od njih pet koji su poskupeli, tri već dugo važe za najjeftinije i u odnosu na ostale fakultete može se reći da su skromniji.

To su Rudarsko-geološki fakultet koji je cenu školarine podigao sa 57.000 na 66.000 dinara, zatim Tehnološko-metalurški (TMF) sa 66.000 na 75.000 dinara i Biološki sa 80.000 na 90.000 dinara.

Preostala dva fakulteta koja su podigla cenu školarina važe za najpopularnije, ali i skuplje, pa je moguće da je na to uticao zakon ponude i potražnje. Tako je Ekonomski podigao cenu školarine od 97.175 do 127.863 dinara, a ranije je iznosila od 92.022 do 121.082 dinara, dok je FON podigao cenu sa 138.000 na 145.500 dinara.

Školarine će od ove godine povećati Rudarsko-geološki fakultet, sa 57.000 na 66.000 dinara, Tehnološko-metalurški sa 66.000 na 75.000 dinara, Fakultet organizacionih nauka sa 138.000 na 145.500, Biološki sa 80.000 na 90.000 dinara, dok će na Ekonomskom fakultetu samofinansirajući studenti naredne školske godine plaćati od 97.175 do 127.863 dinara, u zavisnosti od uspešnosti, odnosno broja ostvarenih bodova u toku školske godine. Do sada su studenti ovog fakulteta izdvajali od 92.022 do 121.082 dinara.

Što se tiče školovanja na privatnim fakultetima, cene školarina su više u odnosu na državne, ali u njih su uračunati udžbenici i polaganje ispita, a većina potvrda je besplatna.

Većina privatnih fakulteta u cenu školarine ulaze i troškovi za sve udžbenike i naučno-nastavna sredstva, neograničen broj prijava ispita kao i overa semesetara i iznose 1400 do 1900 evra po godini studija (plaćanje po srednjem kursu NBS na dan uplate). Prijave za upis na privatne fakultete počinju ranije.

Možda Vam se svidi i