Kako da dobijete uverenje o dugovanju za porez na imovinu onlajn na i-mejl adresu

Od strane Ozon
0 komentar

Od juna meseca ove godine, pokrenuta je usluga na Portalu lokalne poreske administracije (www.lpa.gov.rs), i sada je moguće dobiti uverenje o dugovanju za porez na imovinu dobiti onlajn na i-mejl adresu. Do sada je procedura zahtevala odlazak na šaltere lokalnih poreskih administracija kako bi se ona dobila.

Čitav proces traje izuzetno kratko, svega nekoliko „klikova“.

Prvi korak u dobijanju uverenja je prijava na portalu lokalnih poreskih administracija (www.lpa.gov.rs), tj. praktično prijaviti na nalog eUprave.

Kvalifikovani elektronski sertifikat je elektronski dokument koji izdaje sertifikaciono telo.

Ali, da biste mogli da pristupite novoj usluzi morate da se prijavite sa visokim nivoom pouzdanosti, tj. da se prijavite ili sa kvalifikovanim elektronskim sertifikatom (koji možete dobiti na portalu eUprave ili u nekoj od ovlašćenih poslovnica) ili putem aplikacije ConsentID. Uputstva za ove načine prijave imate dostupne pri odabiru same prijave na portalu.

Nakon što se prijavite sa visokim nivoom pouzdanosti, potrebno je da kliknete na novi tab nazvan „UVERENJA„.

Na sledećoj stranici potrebno je izabrati obveznika.

Potom treba odabrati: podneti novi zahtev.

Ukoliko već nemate kvalifikovani elektronski sertifikat savetujemo vam da nabavite jedan. Postoje razni izdavaoci elektronskih sertifikata ali ovde govorimo o jedinom koji je potpuno besplatan: kvalifikovani elektronski sertifikat na ličnoj karti.

Kvalifikovani elektronski sertifikat na ličnoj karti

Ukoliko već nemate kvalifikovani elektronski sertifikat savetujemo vam da nabavite jedan. Postoje razni izdavaoci elektronskih sertifikata ali ovde govorimo o jedinom koji je potpuno besplatan: kvalifikovani elektronski sertifikat na ličnoj karti.

SA KVALIFIKOVANIM ELEKTRONSKIM SERTIFIKATOM MOŽETE:

 • elektronski potpisivati dokumenta;
 • elektronski registrovati preduzetničku radnju ili jednočlani doo;
 • elektronski proveriti uplatu doprinosa na portalu Croso;
 • pristupiti portalu ePorezi i proveriti da li nešto dugujete Poreskoj upravi;
 • pristupiti portalu lpa.gov.rs i elektronski podneti poresku prijavu za porez na imovinu;
 • potpisati finansijske izveštaje na APR-u (ali verovatno već imate elektronski sertifikat ako treba da potpisujete finansijske izveštaje).

Pre nego potpišete svoj prvi dokument elektonskim potpisom pomoću svoje lične karte neophodno je da posedujete:

računar
– ličnu kartu sa čipom;
– kvalifikovani elektronski sertifikat MUP-a (na ličnoj karti);
– čitač smart kartica
– internet konekciju (čim ste na ovoj stranici evidentno da je već imate)

U ovom trenutku postoji pet registrovanih Sertifikaciona tela u Republici Srbiji na čijim web stranicama se mogu naći procedure za izdavanje elektronskih sertifikata, kao i neophodan softver za njihovu upotrebu.

 • Sertifikaciono telo Ministarstva unutrašnjih poslova – svaka izdata lična karta sa čipom;
 • Sertifikaciono telo JP Pošta Srbije;
 • Sertifikaciono telo Privredna komora Srbije;
 • Sertifikaciono telo HALCOM;
 • Sertifikaciono telo E-Smart Systems DOO Beograd.

Svako sertifikaciono telo je na svom veb sajtu postavilo uputstva i potrebne korake kako za izdavanje sertifikata tako i za uspešno instaliranje softvera.

Kvalifikovani elektronski sertifikat u klaudu

Kvalifikovani elektronski sertifikat (KES) u klaudu korisniku obezbeđuje elektronsku identifikaciju visokog nivoa pouzdanosti i daje mogućnost da koristi svoj kvalifikovani elektronski potpis na daljinu. Na ovaj način korisnik nije vezan za računar i potpisivanje može da obavi u vreme i na mestu koje mu odgovara. KES u klaudu omogućava jednostavniju i povoljniju upotreba elektronskog potpisa, budući da ne zahteva da korisnik poseduje čitač smart kartica i instalaciju dodatnih softvera.

Da bi uspešno koristio svoj kvalifikovani elektronski potpis u klaudu, korisnik mora da instalira mobilnu aplikaciju ConsentID i putem nje vrši odobrenje kvalifikovanog elektronskog potpisivanja na daljinu.

Izdavanje kvalifikovanog elektronskog sertifikata od strane ITE CA tela je besplatno. Rok važenja kvalifikovanog elektronskog sertifikata u klaudu je 5 godina.

 Detaljno uputstvo za izdavanje kvalifikovanog elektronskog sertifikata u klaudu je dostupno ovde.

Možda Vam se svidi i