U okviru Projekta za konkurentnu poljoprivredu Srbije, na osnovu člana 29. Pravilnika o dodeli bespovratnih sredstava, Tim za upravljanje Projektom, koji radi u Upravi za agrarna plaćanja, Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, pripremio je Konačnu rang listu za Drugi javni poziv programa bespovratnih sredstava koji se finansira iz zajma Međunarodne banke za obnovu i razvoj (IBRD).

„Predmet Drugog javnog poziva bile su investicije i prihvatljivi troškovi koji se odnose na unapređenje konkurentnosti primarne stočarske proizvodnje i to u oblastima proizvodnje mleka i mesa, pčelarstva i akvakulture. Rok za podnošenje prijava bio je od 24. januara do 23. februara ove godine“, piše na sajtu resornog ministarstva.

Naglašeno je da je nakon administrativne obrade pristiglih prijava formirana Konačna rang lista na kojoj su se našli svi podnosioci prijava koji su ispunili opšte i posebne uslove propisane tekstom Drugog javnog poziva.

„Naredni korak, po objavljivanju Konačne rang liste, jeste da, Uprava za agrarna plaćanja donosi Rešenje o odobravanju prava na korišćenje bespovratnih sredstava prema redosledu na Konačnoj rang listi za sve prijave za koje postoje finansijska sredstva opredeljenja za Drugi javni poziv u okviru Projekta za konkurentnu poljoprivredu Srbije“, navode iz resornog minstarstva.

Sve informacije o Projektu za konkurentnu poljoprivredu Srbije dostupne su putem e-mail adrese info@scap.rs. Predlog konačne rang liste može se preuzeti na sajtu ministarstva.

Možda Vam se svidi i

Reset password

Enter your email address and we will send you a link to change your password.

Get started with your account

to save your favourite homes and more

Sign up with email

Get started with your account

to save your favourite homes and more

By clicking the «SIGN UP» button you agree to the Terms of Use and Privacy Policy
Powered by Estatik