10,8 miliona dinara za obnovu manastira Mala Remeta

Od strane Ozon
0 komentar

Državna revizorska institucija (DRI) dala je pozitivno mišljenje nakon revizije konsolidovanih finansijskih izveštaja Završnog računa budžeta AP Vojvodine za 2021. godinu, navedeno je u informaciji koja je 9. juna usvojena na sednici Pokrajinske vlade.

Na sednici je rešenje da se Gradu Sremskoj Mitrovici usmeri 10,8 miliona dinara za nastavak radova na obnovi konaka manastira Mala Remeta na Fruškoj gori. U drugoj fazi obnove predviđeno je uređenje enterijera, zamena stolarije, izrada podova, molersko-farbarski radovi i zamena elektroinstalacija.

Na sednici je donet i zaključak da se iz robnih rezervi AP Vojvodine uputi jednokratna pomoć u namirnicama i sredstvima za higijenu socijalno ugroženom stanovništvu na teritoriji Pokrajine, kao i izbeglim licima iz Ukrajine. Pomoć će biti distribuirana u saradnji sa Crvenim krstom Vojvodine, i to 12.500 paketa prehrambenih proizvoda i sredstava za higijenu za socijalno ugroženo stanovništvo, i 1.000 paketa za izbeglice iz Ukrajine i druge nepredviđene situacije. Ukupna vrednost pomoći iznosi 30,3 miliona dinara.

Možda Vam se svidi i