U školu po bolju ocenu

Od strane Ozon
0 komentar

Učenici koji nisu zadovoljni predlogom zaključnih ocena, mogu da poprave uspeh na usmenoj proveri znanja u učionici.
Učenicima će biti omogućen dolazak u školu zbog ocenjivanja, u manjim grupama i uz poštovanje svih epidemioloških mera, rekao je načelnik za obrazovanje Grada Sremska Mitrovica, Zoran Đurić. “ Učenici, koji pohađaju onlajn nastavu, mogu da idu u školu, predmetni nastavnik organizuje dolazak u školu. Od 5 do 8 razreda predmetni nastavnik organizuje dolazak u školu, da učenik odgovara usmeni i popravi ocenu ili ispuni broj ocena koje učenik treba da ima u toku polugodišta”, rekao je Đurić.

Načelnik za obrazovanje Zoran Đurić, napominje da ima nekoliko načina da se popravi ocena. Usmeno, pismeno ali i on- line. “ I tokom on-line nastave, nastavnik može dati ocenu, rade se kontrolni tokom on-line nastave, nastavnik ocenjuje i to je jedna od ocena koja utiče na završnu ocenu”.

Učenici će moći na ocenjivanje samo u manjim grupama i uz poštovanje svih epidemioloških mera, precizirao je Đurić.

Do kraja nastavne godine ostala nepuna dva meseca, prekid rada zbog državnog i verskog praznika, dodatno otežava primenu propisa o ocenjivanju učenika osnovne i srednje škole, pa će ovakav način uz dogovor sa nastavnikom olakšati, učenicima da. dođu do željene ocene.

You may also like