Nacionalna služba za zapošljavanje počinje sa isplatom prvog dela novčane naknade za decembar 2020. godine za sve kandidate koji su uključeni u Program „Moja prva plata“ i koji su program osposobljavanja započeli kod poslodavaca iz privatnog sektora. Isplata novčane naknade vrši se u skladu sa dostavljenim Izveštajem poslodavca o realizaciji Programa „Moja prva plata“.
Isplata novčane naknade se vrši na namenske tekuće račune otvorene kod Banke „Poštanska štedionica“ ad, a kandidati sredstva i kartice za tekući račun mogu podići u najbližoj ekspozituri banke prema mestu prebivališta. Svi kandidati oslobođeni su plaćanja troškova održavanja računa za osnovni paket usluga banke.
Ukupno 7.032 kandidata povezala su se i otpočela program osposobljavanja kod poslodavaca iz privatnog sektora, dok je za još 146 kandidata program odložen iz epidemioloških razloga.
U toku je potpisivanje ugovora i početak osposobljavanje za 1.314 kandidata, koji su se povezali sa poslodavcima iz javnog sektora, iz oblasti zdravstva, socijalne zaštite, i pravosuđa, kao i sa poslodavcima iz devastiranih područja i sa teritorije AP Kosovo i Metohija. Do sada je potpisano 215 ugovora kod poslodavaca iz javnog sektora.
U svrhu isplate novčane naknade u 2020. godini za kandidate uključene u Program „Moja prva plata“, obezbeđena su novčana sredstva u iznosu od 110 miliona dinara.

You may also like