Ko organizuje žurku ili slavi slavu sa više od pet osoba u zatvorenom prostoru rizikuje kaznu od 50.000 do 150.000 dinara, na osnovu izmena Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti koje su stupile na snagu prošlog petka

Na osnovu izmena Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti, predviđene su visoke novčane kazne za organizatore žurki ili slava sa više od pet osoba u zatvorenom prostoru.

Novčanu kaznu od 50.000 do 150.000 dinara dobija vlasnik stana u kome je organizovano okupljanje više od pet osoba u zatvorenom prostoru. Ukoliko se radi o zakupu stana, recimo, na dan, onda sankciju može snositi ili vlasnik ili organizator okupljanja.

Ako ne postoji ugovor o zakupu vlasnik stana snosi odgovornost po dva osnova. Prvo zato što nema takav ugovor i tu se novčana sankcija kreće od 500.000 do million i po dinara i drugo zbog organizovanja okupljanja sa više od pet osoba u zatvorenom prostoru za šta je zaprećena novčana kazna od 50.000 do 150.000 dinara. Konačno, ako postoji ugovor o zakupu onda kaznu mora da plati organizator okupljanja u iznosu od 50.000 do 150.000 dinara 

Možda Vam se svidi i