Prve balerine Sremske Mitrovice

Plesni klub „Sirmium Dance“

Članice Pk“SirmiumDance“su proteklog vikenda uspešno položile ispite drugog razreda baletske škole. Za njih je u toku školske godine organizovana nastava klasičnog baleta i primenjene gimnastike u klubu a ispite polažu u baletskoj školi „Dimitrije Parlić“. One su prve mitrovčanke upisane u matičnu evidenciju baletske škole. Ispite su polagale pred stručnom komisijom i sve devojčice su položile sa odličnim uspehom i pohvalom za napredak u radu. Na školovanju su Nataša Kević,Eleonora Jokić Runtić,Sandra Prokić i Katarina Čolić.
Sve su se upisale u treći razred baletske škole i dalje nastavljaju školivanje.
Upis u prvi razred baletskog školovanja se vrši za uzrast od deset do dvanaest godina a mladji uzrast u pripremne razrede od sedam do jedanaest godina.


Nastavu klasičnog baleta vodi Svetlana Olena Rimac uz stručni savevet baletskih pedagoga iz baletske škole „Dimitrije Parlić“ a za primenjenu gimnastiku zadužen je Željko Rimac za pripremu a koreografiju Svetlana Olena Rimac

You May Also Like