Potpisan protokol o saradnji na projektu „Glac“

Sremska Mitrovica – Protokol o saradnji na Australijsko-srpskom arheološkom projektu „Glac“ danas su potpisali direktor Muzeja „Srem“ Saša Bugadzija, profesor Univerziteta u Sidneju Richard Miles i arheolog Stefan Pop – Lazić ispred Arheološkog instituta u Beogradu.

Potpisivanju protokola o saradnji prosustvovao je i gradonačelnik Sremske Mitrovice Vladimir Sanader.

U okviru ove saradnje predviđeno je dugogodišnje istraživanje kasnoantičke vile na nalazištu „Glac“, u blizini Sremske Mitrovice.

Neki od ciljeva saradnje su osnivanje centra koji bi kao zadatak imao istraživanje i predstavljanje arheološkog nalazišta, kao i omogućavanje mladim istraživačima da korišćenjem najsavremenijih metoda proučavaju antičko nasleđe.

Prema rečima profesora Miles arheologija je nauka koja traži vreme i ne daje odmah sve odgovore, tako da će se na projektu „Glac“ raditi narednih nekoliko godina.

On je podsetio i na činjenicu da projekat ima i svoju edukativnu stranu u koju će uključiti učenike mitrovačkih škola, ali i da čitav projekat prati „budno oko“ kamere, tako da će javnost širom sveta imati priliku da se upozna sa projektom i samim lokalitetom „Glac“.

Nešto više o projektu rekao je Stefan Pop – Lazić, rukovodilac projekta „Glac“.

Кrajem XIX veka na imanju Petra Glaca (Peter Glatz), po kojem nalazište i dobija ime, pronađeni su ostaci nekoliko građevina. Iskopavanjima koja su kasnije usledila otkriveni su mozaici i zidni ukrasi načinjeni od skupocenih vrsta kamena. Geofizičkom metodom 2014. godine je utvrđeno da se ostaci antičke arhitekture prostiru na površini od čak četiri hektara.

Nalazište je udaljeno oko četiri kilometra od nekadašnjeg Sirmijuma, koji je krajem III i u IV veku bio jedna od četiri prestonice Rimskog carstva. U Sirmijumu i neposrednoj okolini rođeno je deset rimskih careva. U spisima o rimskim vladarima De Caesaribus, koji se najčešće pripisuju Aureliju Viktoru navodi se da je car Maksimijan podigao palatu nedaleko od Sirmijuma, gde su njegovi roditelji živeli i radili kao nadničari. Na tragu ovog podatka i otkrićem luksuznih vrsta kamena na lokalitetu Glac, arheolozi su došli do pretpostavke da se upravo na ovom mestu nalazila palata cara Maksimijana Herkulija.

Projekat „Glac“ podrazumeva arheološko iskopavanje, naučnu interpretaciju i konzervaciju, kao i osnivanje škole arheologije u kojoj će biti obučavani srpski, australijski i drugi inostrani studenti i đaci. Кrajnji cilj projekta je da se predstavi bogatstvo antičkog nasleđa na ovom prostoru, podigne svest o važnosti očuvanja kulturne baštine i podrži turistički i ekonomski razvoj lokalne zajednice.

Na prostoru današnje Srbije rođeno je osamnaest rimskih careva. Trojica su na ovom tlu podigli palate: Galerije u Romulijani, Maksimin Daja u Šarkamenu i Кonstantin na Medijani.

Da li Glac krije još jednu carsku palatu pokazaće ovo australijsko-srpsko istraživanje.

Projekat „Glac“ su podržali Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije, Ambasada Australije u Beogradu i Grad Sremska Mitrovica.

You May Also Like