Sremska Mitrovica – Primena elektronskog sistema ISO eUprave u radu auto škole, a samim tim i pri polaganju vozačkog ispita, na teritoriji Republike Srbije, predviđena je od 1. januara 2016. godine.

Elektronski sistem obuhvata kompletnu evidenciju od upisa kandidata za vozača u auto školu do polaganja teorijskog i praktičnog ispita.

Teorijski ispit podrazumeva polaganje ispita na računaru putem rešavanja testa, formiranog slučajnim izborom pitanja iz centralne baze pitanja MUP-a, u Beogradu.

auto skola

Svaki kandidat prilikom upisa u auto školu dobija svoju šifru na osnovu koje može ući u centralnu bazu pitanja, i od kuće, na svom računaru rešavati testove. Testovi za vežbu se formiraju i rešavaju na isti način kao i testovi na zvaničnom ispitu. Zadnjom izmenom pravilnika, zbog težine i velikog broja pitanja, smanjen je procenat minimalnog broja poena, za ocenu položio, sa 90 na 85 %.

Kandidat može prijaviti ispit od kuće elektronskom poštom i elektronskom uplatom.
Praktični ispit (vožnja) podrazumeva elektronsko vođenje ispita i izbora ispitnog zadatka. Ispitnim zadatkom je definisana ruta (putanja) od mesta početka, preko poligona do mesta završetka ispita. Na kraju ispita vodi se elektronska bodovna lista i zapisnik o polaganju ispita. Uspešnim završetkom praktičnog ispita stiče se pravo dobijanja odgovarajuće vozačke dozvole na osnovu uverenja o položenom vozačkom ispitu.

Prvi praktični ispit na teritoriji Srema zakazan je za 11. januar tekuće godine u tri auto škole. Jedna auto škola iz Sremske Mitrovice i jedna iz Rume su otkazale ispit, dok je taj ispit prvog dana održan samo u auto školi «AUTOAS» u Sremskoj Mitrovici.

Piše: Branislav Stefanović

Možda Vam se svidi i