Ko su novi načelnici gradskih uprava?

Od strane Ozon
1 komentar

Sremska Mitrovica – Na 3. sednici Skupštine Grada Sremska Mitrovica koja je održana u utorak, 26. jula, usvojena je Odluka o gradskim upravama, koje su zajedno sa svojim načelnicima predstavljene na današnjoj konferenciji za medije koju je održao gradonačelnik Sremske Mitrovice, Vladimir Petković.

Kao što je ranije i najavljeno došlo je do nekih promena kada je reč o broju gradskih uprava i poslu za koji su zadužene. Broj uprava sada iznosi devet, a one koje su ostale iste kao i u prethodnom periodu su Gradska uprava za opšte i zajedničke poslove na čijem čelu će i dalje biti Miroslav Jokić, Gradska uprava za obrazovanje koju će i u narednom periodu voditi dosadašnja načelnica Mirjana Pjevac i Gradska uprava za kulturu, sport i omladinu na čijem čelu je ostao Ilija Nedić.

MIRNIC VOJISLAVVojislav Mirnić

Nove gradske uprave koje su formirane su Gradska uprava za urbanizam, prostorno planiranje i izgradnju objekata koju će voditi Vesna Vujanović, Gradska uprava za budžet i lokalni ekonomski razvoj na čijem čelu će biti načelnik nekadašnje Uprave za budžet i finansije, Duško Šarošković.

VESNA VUJANOVICVesna Vujanović

Zatim Gradska uprava za zdravstvenu i socijalnu zaštitu koju će voditi Vojislav Mirnić, Gradska uprava za poljoprivredu i zaštitu životne sredine koju će i u narednom periodu voditi Vladimir Nastović, načelnik nekadašnje Uprave za poljoprivredu.

BUGADZIJASaša Bugadžija

Formirana je i Gradska uprava za infrastrukturu i imovinu na čije čelo je postavljen Saša Bugadžija koji je u prethodnom periodu obavljao funkciju direktora Javnog komunalnog preduzeća „Vodovod“ i Gradska uprava za saobraćaj, komunalne i inspekcije poslove sa načelnikom Miroslavom Jovanović.

MIROSLAV JOVANOVICMiroslav Jovanović

BIOGRAFIJE NOVIH NAČELNIKA

*Vojislav Mirnić rođen je 06.12.1985. godine u Laćarku gde je završio osnovnu školu. Srednju ekonomsku školu je završio u Sremskoj Mitrovici, a zatim Ekonomski fakultet u Subotici na odeljenju Univerziteta u Novom Sadu sa zvanjem diplomirani ekonomista. U periodu od 2011. godine do 2016. zaposlen je u Gradskoj upravi za budžet i finansije na poslovima stručnog saradnika za izradu budžeta grada. Radio je na nekoliko značajnih projekata za grad, među kojima je i Participativno budžetiranje.

*Miroslav Jovanović rođen je 1978. godine u Sremskoj Mitrovici, gde je završio osnovnu i srednju školu. Zvanje diplomiranog inženjera saobraćaja stekao je na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu 2004. godine, na smeru drumski i gradski saobraćaj. Od 2005. do 2006. godine u KPZ obavio je pripravnički staž na poslovima organizacije saobraćaja nakon čega je položio stručni ispit za rad u organima državne uprave. U republičkom fondu za zdravstveno osiguranje od 2007. godine bio je zaposlen na poslovima razvoja informacionih tehnologija.
Sa nekoliko stručnjaka iz oblasti saobraćaja 2012. godine osniva Asocijaciju za bezbednost saobraćaja grada gde je do danas kao predsednik sproveo i pomogao veliki broj projekata i kampanja u oblasti bezbednosti saobraćaja. Potrebno iskustvo u oblasti saobraćaja sticao je kroz radne grupe koje su se bavile unapređenjem raznih vidova saobraćaja i kao koordinator pri izradi studije javnog gradskog prevoza putnika na teritoriji grada.
Od skora se nalazi na mestu predsednika Saveta za bezbednost saobraćaja grada.

*Vesna Vujanović rođena je 13.08.1963. godine. Diplomirala 1989. godine na Pravnom fakultetu u Novom Sadu. Stručni ispit za rad u organima državne uprave položila 1992. godine.

Radno iskustvo
-Od 20.05.1991. godine do 31.07.1994. godine na poslovima iz stambene oblasti u Odelenju za urbanizam i stambeno-komunalne poslove Opštinske uprave Opštine Sremska Mitrovica;
-Od 01.08.1994. godine do 24.09.2002.godine na imovinsko pravnim poslovima u istom Odelenju;
-Od 25.09.2002.godine do 12.05.2005.godine na upravnim poslovima iz oblasti privatnog preduzetništva u Opštinskoj upravi za privredu i preduzetništvo;
-Od 13.05.2005. godine na poslovima radnih odnosa zaposlenih u Opštinskim, sada Gradskim upravama Grada Sremska Mitrovica;
-Od novemra 2000.godine – predsednik Komisije za komasaciju za k.o. Noćaj, k.o.Salaš Noćaski i k.o.Mačvanska Mitrovica;
-Od septembra 2012. godine – rukovodilac Službe za upravno-pravne poslove u Gradskoj upravi za urbanizam, komunalne i inspekcijske poslove.

*Saša Bugadžija rođen je 14.10.1971. godine u Sremskoj Mitrovici. Diplomirao je na Poljoprivrednom fakultetu, smer zaštite bilja (dipl. ing. agronomije) na Univerzitetu u Novom Sadu.
Radno iskustvo u javnom sektoru:
od 2005 – 2008.godine zamenik direktora JKP Komunalije Sr. Mitrovica
od 2008 – 2010.godine direktor Turističke organizacije grada
od 2010 – 2016.godine direktor JKP Vodovod Sremska Mitrovica

Možda Vam se svidi i

1 komentar

Stefan Mitrovic 02.08.2016. - 7:09 pm

Dobro omladini ne kroje ovakvi sudbinu! Omladina treba da vodi grad, a ne njihovo proslo pa sad ce nas zivot da uredjuju kako hoce. Katastrofa. Kako se dolazi do mesta direktora turisticke organizacije grada ili kancelarije za mlade? Stranacki ili na konkursu pa tajnim glasanjem?

Komentari su zatvoreni.