Sremska Mitrovica – Dom zdravlja Sremska Mitrovica raspisao je oglas za prijem u radni odnos za jednu medicinsku sestru – tehničara.

Oglas je raspisan za radno mesto:
1. Medicinska sestra – tehničar – Zdravstvena stanca IV – služba opšte medicine – na određeno do povratka zaposlenog radnika sa bolovanja, sa punim radnim vremenom.
– Izvršilac 1

Uslovi za zasnivanje radnog odnosa:
– Završena srednja medicinska škola opšteg smera
– položen stručni ispit

LOGO DOMA ZDRAVLJA PO STATUTU mala

Konkurs je objavljen 5. januara na sajtu Doma zdravljaSremska Mitrovica, a rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja oglasa kod Nacionalne službe za zapošljavanje Sremska Mitrovica i na sajtu Ministarstva zdravlja Republike Srbije.

Prijave sa dokazima o ispunjenosti uslova oglasa podnose se poštom ili lično na adresu Doma zdravlja Sremska Mitrovica, Stari šor 65, sa naznakom „OGLAS“.

Uz prijavu na oglas za svako radno mesto na koje se konkuriše potrebno je priložiti overene fotokopije svih dokumenata koji se traže oglasom za to radno mesto. Nepotpune, neblagovremene i nepotpisane prijave neće se razmatrati.

Možda Vam se svidi i