Vesti – Srbija – Advokati danas, posle četiri i po meseca protesta, ulaze u sudnice pošto su ispunjeni njihovi zahtevi – da se izmene propisi o javnom beležništvu i koriguje stopa paušalnog oporezivanja.

Javnobeležnički zapis više neće biti obavezan za sve ugovore o prometu nepokretnosti, već samo kod poslovno nesposobnih lica i sporazuma o zakonskom izdržavanju.

I ugovor o hipoteci i založna izjava mogu se na zahtev stranaka sastaviti u formi notarskog zapisa, dok će ostale isprave koje sačinjavaju građani ili advokati beležnik potvrđivati sole mni zacijom. Notar će moći da odbije sole mni zaciju ako stranka nije poslovno sposobna, nema uredno punomoćje ili kada oceni da je ugovor apsolutno ništavan. Stranka tada ima pravo prigovora sudu.

Možda Vam se svidi i