Sremska Mitrovica – Uoči obeležavanja Međunarodnog dana žena, kada se naglašava važnost dostizanja ravnopravnosti za žene ne samo sa aspekta fundamentalnih ljudskih prava, već i sa aspekta napretka, Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova raspisao je u ovoj oblasti četiri nova konkursa namenjena udruženjima žena, neprofitnim organizacijama i lokalnim samoupravama, za koje je izdvojeno 8.900.000 dinara, dok je Zavod za ravnopravnost polova raspisao javni konkurs za lokalne samouprave vredan 1.150.000 dinara.

Dan žena 1

Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava neprofitnim organizacijama i udruženjima građana za podršku programima udruženja žena na selu u AP Vojvodini ima za cilj ekonomsko osnaživanje žena u ruralnim sredinama.
Za ovu svrhu, Sekretarijat je izdvojio sredstva u vidu dotacija u iznosu od 2,9 miliona dinara. Ovim konkursom se podržava afirmacija ženskog stvaralačkog potencijala, sveobuhvatan angažman žena u lokalnoj zajednici kroz edukativne, kulturne, humanitarne i društveno korisne aktivnosti, kao i udruživanje žena i razvoj ženskog zadrugarstva.
Konkursom za podršku projekata u oblasti ravnopravnosti polova se finansiraju programi za podsticanje ekonomskog osnaživanja i edukacije žena, posebno ranjivih kategorija. Prevencija i suzbijanje nasilja nad ženama, promovisanje rodne ravnopravnosti, posebno javnim akcijama i kampanjama, takođe su predmet ovog konkursa. Pokrajinski sekretarijat za privredu dodeljuje bespovratna sredstva u iznosu od 2 miliona dinara.
Javni konkurs kojim se dodeljuju sredstva gradovima i opštinama u AP Vojvodini finansira projekte u oblasti afirmacije seoskih sredina, kao turističkog potencijala „Selo sa razglednice“. Sekretarijat je izdvojio 3 miliona dinara za podsticanje aktivnosti na uređenju seoskih sredina, sa ciljem podizanja njihovog turističkog potencijala, uređenje karakterističnog seoskog detalja ili predela koji podižu turističku ponudu sela, kao i za unapređenje potencijala lokalne zajednice za pružanje usluga u oblasti ruralnog turizma.
Na navedena tri konkursa moguće je aplicirati samo sa jednim projektom za iznos ne veći od 200.000 dinara.
Poslednjim konkursom, za koji je izdvojeno milion dinara, finansiraju se projekti namenjeni aktivnostima udruženja žena na selu u Vojvodini, kako bi se promovisale lokalne manifestacije koje predstavljaju deo turističke ponude u ruralnim sredinama. Afirmisanjem ženskog stvaralačkog potencijala znatno se unapređuje rad ženskih seoskih neprofitnih organizacija i udruženja građana, a unapređuje se kulturna i turistička ponuda u lokalnim sredinama. Podnosilac može aplicirati samo sa jednim projektom, a visina traženih sredstava ne može biti veća od 70.000 dinara.

Zavod za ravnopravnost polova Vojvodine je takođe raspisao konkurs namenjen lokalnim samoupravama u Vojvodini za projekte informatičke obuke namenjene seoskim ženama, u ukupnom iznosu od 1.150.000 dinara, koji ima za cilj unapređenje preduzetničkih i komunikacionih veština seoskih žena za aktivno učestvovanje na tržištu rada.
Konkursi Pokrajinskog sekretarijata za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova i Zavoda za ravnopravnost polova objavljeni su na njihovim internet prezentacijama.

You may also like