Igrica za mlade na Fejsbuku o ljudskim pravima

Sremska Mitrovica – Da društvene mreže mogu da se upotrebe na vrlo korisne načine pokazalo je brzo širenje informacija u prethodnom periodu kada je od ključnog znača bilo brzo reagovanje i pravovremene informisanje, još jednu pozitivnu stranu društvenih mreža ovih dana pokazao je Studentski kulturni centar Novi Sad (SKCNS) koji je razvio i pustio u javnost prvu onlajn didaktičku igricu o ljudskim pravima, u kojoj učenici i mladi mogu na zabavan način da savladaju osnovne pojmove te oblasti.

Igrica pod nazivom “ARRA” pokrenuta je i dostupna na društvenoj mreži Fejsbuk (Facebook), a proizvod je radionica o ljudskim pravima održanih u 18 srednjih škola u Vojvodini.

Igrica sadrži pitanja koja su prilagođena zabavnom karakteru učenja i potrebno je znanjem i odgovorima na njih doći do cilja, zaobilazeći prepreke, a može da se koristi i kao pomoć u edukaciji na časovima građanskog obrazovanja.

“Pitanja su osnovna i zanimljiva, i, na primer, tu se nalazi bonton invaliditeta, ponašanje prema osobama sa invaliditetom i slične stvari iz raznih oblasti ljudskih prava”, kazala je Marija Popović, koordinatorka projekta.

Igra je postavljena na mrežu Fejsbuk, kako bi obuhvatila što širu publiku, a sa ciljem da što više mladih zna odgovor na 10 osnovnih pitanja iz te oblasti.

Glavna ciljna grupa igre su mladi od 13 do 21 godine starosti. Igrica je dostupna na svim zvaničnim jezicima AP Vojvodine, kao i na engleskom.

Igra ima 5 osnovnih grupa pitanja:

– uopšteno o ljudskim pravima
– kršenja ljudskih prava u XX veku
– prava osoba sa invaliditetom, žena i mladih
– prava manjina
– institucionalni načini zaštite ljudskih prava

You May Also Like