Sremska Mitrovica – Danas se navršava godinu dana postojanja i rada Fonda za finansijsku pomoć deci i omladini do 26. godine oboleloj od teških bolesti na teritoriji Grada Sremske Mitrovice, tim povodom u Gradskoj kući organizovana je konferencija za medije.

Fond je osnovan prošle godine nakon 17. sednice Skupštine grada na kojoj je doneta odluka o njegovom formiranju i predstavlja prvi ovakav fond na teritoriji Republike Srbije.

U prethodom periodu organizovan je niz humanitarnih manifestacija, što kulturno – zabavnog, što sportskog karaktera koja su iziskivala određena materijalna ulaganja u samoj realizaciji. Ta sredstva su često bila jednaka onima koja su na takvim manifestacijama prikupljena, imajući to u vidu gradska uprava se odlučila da na drugi način pomogne svojim obolelim, mladim sugrađanima.

„S obzirom da se veliki broj građana javljao i pitao za finansijsku pomoć Gradsku upravu za zdravstvenu, socijalnu i zaštitu životne sredine, što za nabavku lekova, medicinskih pomagala ili samog lečenja ukazala se potreba za postojanjem ovakvog jednog Fonda. Mi u gradskoj upravi smo razmišljali šta je to što kao grad možemo da uradimo za obolele sugrađane s obzirom da direktno iz budžeta ne možemo da izdavajamo novčana sredstva jer je protivzakonito, pa smo se odlučili da grad Sremska Mitrovica bude osnivač Fonda koji će biti jedan od izvor finansiranja za sve one obolele sugrađana za čije lečenje su potrebna određena novčana sredstva”, rekao je Tomislav Janković, zamenik gradonačelnika Sremske Mitrovice.

novakovic, jankovic

Fond je namenjen sobama starim do 26 godina koji zbog teške bolesti su vitalno ugroženi, imaju urođene mane ili teška stanja čije lečenje ne pada na teret republičkog fonda za zdravstveno osiguranje.

O samom odlučivanju kome i u kojoj visini će novčana sredstva biti dodeljena zavisi od odluke komisije koju je oformio gradonačelnik Sremske Mitrovice, Branislav Nedimović, a koju čine dva doktora pedijatrije i jedan doktor specijalista opšte prakse. Lekarska komisjia se sastaje po prijemu dokumentacije i u vrlo kratkom vremenskom periodu ako su svi uslovi ispunjeni novčana sredstva budu uplaćena na račun institucija koje će se baviti njihovim lečenjem. U prethodnih godinu dana bilo je više pozitivnih nego negativnih odgovora komisije na predate zahteve. Najvažniji uslovi za apliciranje za dobijanje novčanih sredstava iz fonda jesu da osoba koja podnosi zahtev nije starija od 26 godina i da se njegovo lečenje ne finansira iz Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje.

Fond se fininasira iz namenskih prihoda budžeta – 80% od prihoda na osnovu komunalne takse za korišćenje reklamnih panoa, iz donacija preko SMS poruke i slično, delom sredstava oportuniteta po odluci tužilaštva i drugih javnih prihoda.

“Zamisao čitave ove priče sa Fondom  je da pomognemo onima koji se jave i traže pomoć, da animiramo što više ljudi da se priključe ovakvim akcijam i doniraju novac, ali i da sve bude transparentno i javno kako bi ova humana priča trajala godinama”, dodao je Janković.

“Svrha ove konferencije je da svim našim sugrađanima koji žive na teritoriji grada Sremske Mitrovica, a u okviru svoje porodice, familije, prijatelja imaju nekoga ko ima zdravstvenih problema podsetima poručimo da se obrate Gradskoj upravi za zdravstvenu, socijalnu i zaštitu životne sredine i da zajedno pokušamo da nađemo način da im se pomogne“, rekao je Željko Novaković, načelnik Gradske uprave za zdravstvenu, socijalnu i zaštitu životne sredine. Novaković je za sam kraj dodao da je izuzetno ponosan na rad Fonda i činjenicu da se na jedan transparentan i kvalitetan način pomoglo nekolicini sugrađana da poboljšaju svoje zdravstveno stanje.

U prethodnih godinu dana iz Fonda za pomoć deci i omladini do 26. godine oboleloj od teških bolesti na teritoriji Grada Sremske Mitrovice utrošeno je 789.901,23 dinara za lečenje šet osoba.

Više informacija o potrebnoj dokumentaciji, kao i samo predavanje dokumenata i zahteva obavlja se u Uslužnom centru Gradske uprave, na šalteru broj 7.

Možda Vam se svidi i