Sremska Mitrovica – Sve porodice sa troje dece, u kojima se treće dete rodilo počev od 1. januara 2013. godine, imaće pravo na 12.000 dinara mesečne novčane naknade, odlučila je Vlada Vojvodine.

Pravo na novčanu pomoć za treće dete porodica će ostvarivati u trajanju od 24 meseca, navodi se u saopštenju sa sednice Vlade Vojvodine.

Odlukom o ostvarivanju novčane pomoći porodici u kojoj se rodi treće dete, uveden je novi set mera populacione politike u Vojvodini, koji počinje da važi od 1. januara 2013. godine, čime su prestale da važe ranije odluke o pravima na pomoć roditeljima sa decom.

Međutim, novčana pomoć porodici u kojoj su rođeni blizanci, trojke, odnosno četvorke, roditeljski dodatak za prvo dete, kao i sredstva za regresiranje dela troškova boravka u predškolskoj ustanovi za treće i četvrto dete, po odluci Vlade Vojvodine, biće isplaćeni porodicama za svu decu koja su rođena do 31. decembra 2012. godine, objašnjava se u saopštenju.

You may also like