Sremska Mitrovica – Iz gradskog budžeta Sremske Mitrovice za 2013. godinu izdvojeno je 50.000.000 dinara za održavanje zelenila i podizanje novih zasada.

U planu je podizanje novih zasada na nekoliko novih gradskih lokacija, kao i ozelenjavanje oko 400 kvadrata gradske površine. Radove će vršiti Javno komunalno preduzeće „Komunalije“, a finansiraće Direkcija za izgradnju grada.

Za 2013. godinu iz gradskog budžeta izdvojeno je pedeset miliona dinara, koji će biti utrošeni za održavanje postojećeg zelenila, ali i podizanje novih zasada na nekoliko novih lokacija: ulica Vojvode Stepe, novi drvored – 1. faza (od Irinejeve do Matrozovog naselja, stambeno naselje 29. novembar, 1. faza rekonstrukcije, ulica Stari šor od Bolnice do Vojarne, 2. faza travnjak i šiblje, stambeno naselje Kamenjar 1. faza ozelenjavanja.

Ove godine biće posađeno 300 novih sadnica, oko 200 ukrasnog šiblja i ozelenjeno oko 400 kvadrata gradske površine. Tokom 2012. godine podignuto je oko 700 sadnica i 2000 ukrasnog šiblja.

„Zastupamo jednu poslovnu politiku, da svake godine radimo onoliko koliko je to gradu potrebno. Neka to bude svake godine po 200-300 sadnica, ali svake godine. Ne da nekoliko godina ne radimo ništa, pa da onda zasadimo 700 sadnica„ rekao je direktor Direkcije za izgradnju Grada Sremska Mitrovica,Jovan Dobrić.

Radove na održavanju gradskog zelenila i podizanju novih zasada vršiće Javno komunalno preduzeće „Komunalije“, dok će radove nadgledati i finansirati Direkcija za izgradnju Grada Sremska Mitrovica.

You may also like