Sremska Mitrovica – Vlada Vojvodine odlučila je da sve porodice sa troje dece, u kojima se treće dete rodilo počev od 1. januara 2013. godine, imaju pravo na 12.000 dinara mesečne novčane naknade.

Pravo na novčanu pomoć za treće dete porodica će ostvarivati u trajanju od 24 meseca, navodi se u saopštenju sa sednice Vlade Vojvodine.

Odlukom o ostvarivanju novčane pomoći porodici u kojoj se rodi treće dete, uveden je novi set mera populacione politike u Vojvodini, koji počinje da važi od 1. januara 2013. godine, čime su prestale da važe ranije odluke o pravima na pomoć roditeljima sa decom.

Međutim, novčana pomoć porodici u kojoj su rođeni blizanci, trojke, odnosno četvorke, roditeljski dodatak za prvo dete, kao i sredstva za regresiranje dela troškova boravka u predškolskoj ustanovi za treće i četvrto dete, po odluci Vlade Vojvodine, biće isplaćeni porodicama za svu decu koja su rođena do 31. decembra 2012. godine, navodi se u saopštenju.

You may also like