Sremska Mitrovica – Na inicijativu Unije poslodavaca Vojvodine u Sremskoj Mitrovici održan je sastanak Upravnog odbora Unije i rukovodstva Unije poslodavaca Vojvodine.

Glavna tema razgovora bila je mogućnost aktiviranja rada Socijalno – ekonomskog saveta Grada ali i uslovi i mogućnosti uspostavljanja saradnje naše organizacije i Unije poslodavaca Vojvodine.

Predsednik Unije poslodavaca Grada Sremska Mitrovica Bogdan Kavazović podsetio je goste da ova organizacija nije član nijedne organizacije poslodavaca višeg nivoa.
Osnivanje samostalne i nezavisne lokalne organizacije poslodavaca u skladu sa Zakonom o radu morala je uslediti kao odgovor poslodavaca ovog grada na postupke koje je prema njoj učinila Unija poslodavaca Srbije čiji je kolektivni član bila ova Unija.

„Vreme je pokazalo da je takva štetna odluka nanela nesagledive posledice lokalnoj organizaciji jer je nezakonitim i nestatutarnim oduzimanje prava da predstavlja poslodavce u Socijalno-ekonomskom savetu i Savetu za zapošljavanje dramatično uticala na odsustvo bilo kakvog uticaja organizovanih poslodavaca na stvaranje povoljnijeg preduzetničkog ambijenta, povećanja broja preduzetnika i zaposlenih u našim firmama što najbolje pokazuju statistički podaci“, naveli su iz Unije.

Iz tog razloga pokrenuta je inicijativa i na lokalu i prema Ministarstvu rada da se utvrdi da li je lokalna kancelarija Unije poslodavaca Srbije ispunila uslove za upis u registar kao udruženje poslodavaca što je osnovni uslov za učešće u socijalnom dijalogu. Istovremeno Sindikatu i Gradonačelniku Sremske Mitrovice upućena je inicijativa za obnovu rada Socijalno – ekonomskog saveta i uključenje organizacije u njegov rad kao i rad Saveta za zapošljavanje.

You may also like