Sremska Mitrovica – Građani će naredne godine možda plaćati veći porez na svoju imovinu. Porez će zavisiti od prosečne cene kvadrata u svakoj zoni koju će Opštine i gradovi objaviti do kraja novembra.

Prosečna cena se utvrđuje na osnovu najmanje tri prodaje. Ukoliko nije bilo prodaje u toj zoni, koriste se podaci iz graničnih zona, pa i ako pripadaju drugoj lokalnoj samoupravi, ako ni u njima nije bilo najmanje tri prodaje, onda se koriste utvrđene osnovice iz tekuće godine. Da bi došli do podataka o prosečnoj ceni, opštine treba da koriste sve raspoložive izvore, podatke o naplaćenom porezu na prenos apsolutnih prava, agencije za promet nekretnina i statističke podatke.

Lokalne samouprave same određuju da li će odobravati umanjenje na ime amortizacije i do kraja novembra treba da obaveste građane i privredu po kojoj stopi će naplaćivati porez na imovinu.Istovremeno od samih lokalnih samouprava zavisi da li će i koliko umanjenje vlasnici stanova i kuća dobiti na osnovu starosti objekata.

Izmene poreskih zakona odnose se i na stanove, firme, hale, skladišta, industrijske pogone, vodno zemljište i objekte, a detalje možete pogledati u Nacrtu Zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezima na imovinu.

You may also like