Rezultati rada Policijske uprave u Mitrovici u ovoj godini

Sremska Mitrovica – Danas je u Policijskoj upravi u Sremskoj Mitrovici održana konferencija na kojoj su izneti rezultati rada ove Policijske uprave za prvih šest meseci tekuće godine.

O rezultatima su govorili Zoran Smajić, načelnik Policijske uprave u Sremskoj Mitrovici, Siniša Nježić, kriminalistički inspektor za imovinske delikte koji je govorio o krađi sekundarnih sirovina u Sremu, Vladimir Roljić, komandir Saobraćajne policije, o bezbednosti saobraćaja i Dragan Stojanac, zamenik načelnika Odeljenja policije o kršenju javnog reda.

Policijska uprava Sremske Mitrovice je na četvrtom mestu po broju krivičnih i prekršajnih dela. Ispred su Policijska uprava Beograda, Novog Sada i Niša kako je rekao načelnik Smajić.

U periodu januar – jun tekuće godine, na području mitrovačke Policijske uprave registrovano je 2.068 krivičnih dela, od kojih 1.882 krivična dela opšteg kriminaliteta, 155 krivičnih dela privrednog, 19 krivičnih dela ekološkog, 10 krivičnih dela visokotehnološkog i 1 krivično delo političkog kriminaliteta.

U odnosu na isti period prethodne godine, registrovano je povećanje krivičnih dela protiv imovine, protiv života i tela i protiv bezbednosti saobraćaja.

Od 1.353 krivična dela sa nepoznatim izvršiocem rasvetljeno je 47, 30 %. U 34 slučaja, policija je na delu uhvatila izvršioce krivičnih dela.

Zbog izvršenih krivičnih dela prijavljeno je 1.269 lica od kojih je 1.158 punoletno. U vršenju krivičnih dela registrovano je 219 stranih državljana i 837 povratnika. Od strane 111 maloletnika izvršena su 93 krivična dela. Slobode je lišeno 30 osoba, a zadržavanje do 48 sati određeno je za 77 osoba.

U grupi teških krivičnih dela registrovana su 3 ubistva, 1 teško ubistvo, 5 pokušaja ubistva, 1 silovanje I 21 teška telesna povreda, U grupi imovinskih delikata registrovano je 648 teških krađa, 513 krađa I 54 razbojništva.

Otkriveno je 51 krivično delo u vezi sa drogom I realizovane 52 zaplene opojne droge, prilikom kojih je oduzeto 910.931 gram droge, najviše marihuana, kao i 487 tabelta koje se nalaze na listi opojnih droga.

U ovom period otkriveno je 38 krivičnih dela nedozvoljenog držanja oružija I eksplozivnih materija. Prijavljena su 53 krivična dela nasilja u porodici.

Izvršeno je 28 krivičnih dela ometanja, sprečavanja I napada na policijske službenike, prilikom vršenja službene dužnosti.

U oblasti privrednog kriminaliteta, podnete su 32 krivične prijave protiv 109 osoba, za 155 krivičnih dela. Najčešće izvršena krivična dela privrednog kriminaliteta su falisifikovanje službene isprave, zloupotreba službenog položaja I prevara u privrednom poslovanju.

Materijalna šteta počinjena krivičnim delima privrednog kriminaliteta iznosi preko 452.508.000 dinara, a protivpravno ostvarena imovinska korist preko 462.054.000 dinara.

U oblasti javnog reda, registrovan je 501 prekršaj, najviše tuča. Nije bilo teških prekršaja, izvršenih u grup, niti prekršaja na verskoj I međunacionalnoj osnovi.

Organizovane su 62 akcije kontrole rada ugostiteljskih objekata. Podneto je 66 zahteva za pokretanje prekršajnog postupka, a nadležnim inspekcijskim organima prosleđeno je 35 službenih beleški.

Na zahtev pravosudnih organa, zdravstvenih I drugih organizacija, policijska pomoć pružena je u 373 slučaja. Pripadnici policije izvršili su ukupno 1.461 redovno obezbeđenje, 1.168 vanrednih I 11 posebnih obezbeđenja. Obezbeđeno je 1.290 javnih skupova, kojima je prisustvovalo 220.358 građana.

Od početka 2013. Godine dogodilo se 544 saobraćajne nezgode u kojima je poginulo 17 osoba, a povređenje 342 osobe. Poginulo je 1 dete, a 19 je povređeno.

Najčešći uzroci saobraćajnih nezgoda sa poginulim licima su vožnja nedozvoljenom brzinom I vožnja pod uticajem alkohola.

Otkriveno je I sankcionisano ukupno 17.350 prekršaja prilikom kontrole saobraćaja I 443 prekršaja u saobraćajnim nezgodama.

Podneto je 6 krivičnih prijava za krivično delo krijumčarenja ljudi I 1 krivična prijava za krivično delo trgovina ljudima. Za nedozvoljen prelazak državne granice podnete su 284 prekršajne prijave. Registrovano je 5.287 turističkih boravaka stranih državljana. Strancima su odobrena 284 privremena boravka. Protiv stranih državljana, po raznim osnovama podneto je 25 krivičnih prijava I 365 prekršajnih prijava. Otkaz boravka na području Republike Srbije uručen je za 374 strana državljana.

U oblasti upravnih poslova, primljeno je 12.824 zahteva za izdavanje biometrijske lične karte I 10.128 zahteva za izradu putne isprave. Primljeno je 318 zahteva za prijem I upis u evidencije državljanstva Republike Srbije.

U jedinstveni registar motornih vozila na području Srema upisano je ukupno 43.200 motornih vozila, a 4.148 vozila upiano je prvi put (prva registracija). Obrađeno je ukupno 6.462 vozačkih I 12.790 saobraćajnih dozvola. Podneta su 263 zahteva za držanje oružija. U upravnom postupku oduzeto je 230 komada oružija.

Registrovan je 21 požar u kojima su poginule 2 osobe, a 5 osoba povređeno. Nastala materijalna šteta procenjuje se na oko 25.770.000 dinara.

Na zahtev građana, od početka ove godine, izdato je 3.050 uverenja o nekažnjavanju.

You May Also Like