Sremska Mitrovica – Republički fond za zdravstveno osiguranje (RFZO) snizio je cene za 650 medikamenata u skladu sa Odlukom o cenama lekova u humanoj medicini, koju je Vlada usvojila 1. juna.

Korekcija cena odnosi se na lekove koji se nalaze na A listi (lekovi koji se izdaju na recept), A1 (izdaju na recept uz procentualno učesće) i B listi (lekovi koji se daju u bolnicama).

Lista lekova (Liste А, А1, B, C и D) – („Službeni glasnik  RS“ број 58/13) koji je stupio na snagu 12.07.2013. godine.

You may also like